Forespørgsel for Vejlederuddannelse for elevansvarlige lægesekretærer