NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Psykologi og kommunikation – korte undervisningsdage, længere forløb

Få udviklet dine personlige og faglige kompetencer inden for psykologi og kommunikation, så du kan forstå hvorfor borgere og kolleger agerer, som de gør.

Øg din forståelse for menneskers forskellighed og lær at anvende psykologisk teori i udviklingen af din praksis. Bliv bedre til at forstå og samarbejde med borgere, kolleger og samarbejdsparter.
Forstå hvordan man kan skabe et godt arbejdsmiljø og styrke fællesskabet på arbejdspladsen og lær at bidrage konstruktivt til samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen.
Forstå hvad der sker med mennesker i forandringsprocesser og lær hvordan du i samspil med øvrige aktører på arbejdspladsen kan styrke din stresshåndtering, trivsel og motivation.
Lær hvordan du kan strukturere og styre en samtale og hvordan du ved hjælp af anerkendende metoder kan skabe gode relationer og udvikle bedre løsninger sammen med andre.

Indhold
 • Forskellige psykologiske retninger
 • Personlig udvikling og relationers betydning
 • Personlighedstyper
 • Psykisk arbejdsmiljø/stress/coping
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Motivation og behov
 • Teams/gruppe/roller/dynamik
 • Samarbejde og tværfaglighed
 • Forandring
 • Psykologi i et samfundsperspektiv
 • Magt og empowerment
 • Transaktionsanalyse/assertion
 • Positioner (aktør/offer)
 • Medarbejder som kommunikator

Læringsmål og udbytte
De studerende skal

 • have indsigt i og viden om forskellige psykologiske retninger og teorier
 • ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor vi som ansatte, borgere og kollegaer agerer, som vi/de gør
 • forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger
 • kunne analysere forandringsprocesser, herunder forstå reaktionsmønstre, positionering og håndteringsstrategier for de forskellige parter
 • kunne reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle som kommunikerende individ

De studerende skal

 • kunne identificere, analysere og vurdere væsentlige psykologiske problemstillinger på en arbejdsplads
 • kunne anlægge forskellige psykologiske perspektiver på en problemstilling
 • kunne vurdere fordele og ulemper ved forskellige metoder og redskaber til egen personlig udvikling
 • kunne analysere og vurdere mekanismerne i det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads
 • kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder
 • kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog

De studerende skal

 • kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på egen arbejdsplads og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
 • kunne anvende deres forståelse for borgernes forskellige sociale og kulturelle baggrund til at udvikle kvaliteten i borgerbetjeningen
 • kunne deltage i tværfagligt samarbejde ud fra en professionel tilgang
 • gennem fortsat personlig og faglig udvikling udvikle deres evne til at omsætte psykologisk og kommunikativ viden i praksis
Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges så der tages hensyn til at deltagerne har behov for kortere undervisningsdage. Det betyder naturligvis, at der er flere undervisningsgange end på et ordinært forløb.

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 72 timers eksamen

ECTS
10.00
Målgruppe

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale virksomheder
Medarbejdere i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner.

Videoer
Se video om kurset
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag