Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som projektleder, projektdeltager, projektkoordinator eller arbejder med opgaver af projektlignende karakter.
Du behøver ikke at arbejde med et konkret projekt på nuværende tidspunkt for at kunne deltage på kurset.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  05.11.2019 kl. 08:30 - 06.11.2019 kl. 16:30
  Kl. 8.30-16.30 begge dage. Kurset er uden overnatning.
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
05.11.2019 kl. 08:30 - 06.11.2019 kl. 16:30
Kl. 8.30-16.30 begge dage. Kurset er uden overnatning.
Pris: 5.850 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Rabat/merit: Hvis du har deltaget på Projektlederens værktøjskasse, kan du få merit for modul 2 på Den Offentlige Projektlederuddannelse - og du kan derfor få en rabat på 5.850 kr. på den Offentlige Projektlederuddannelse(r).
Tilmeldingsfrist05.11.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Projektlederens værktøjskasse

Arbejder du med projekter eller projektlignende opgaver - og mangler redskaber til at styre dem sikkert i mål og tydeliggøre resultaterne? På dette kursus lærer du de basale projektledelsesværktøjer.

Hvis du er projektleder på mindre projekter eller koordinerer projektlignende opgaver kender du sikkert til situationer, hvor

 • målene er uklare
 • tidplanen skrider
 • roller og ansvarsfordelingen er utydelig mellem parterne

Med de rette værktøjer kan du drive projekter og sikre, at de kommer succesfuldt i mål i organisationen.

På kurset får du indsigt i det særlige ved projektarbejde i en politisk styret organisation, og du får forståelse for at planlægge og analysere på en effektiv måde. Projekter giver muligheder og perspektiver i forhold til at fremme helhedstænkningen på din arbejdsplads.

Projektets succes afhænger af deltagerne og deres tilgang til det projekt, de - frivillig eller af nødvendighed - er blevet tilknyttet. Du får øget indsigt i krav, forventninger og roller. Du står derfor stærkere, når du skal samarbejde med ledere, kollegaer og samarbejdspartnere.

Udbytte
Du får forståelse for projektarbejdsformen, -styringsmodeller og betydningen af dokumentation, herunder hvordan du bruger beslutningsdokumenter.

Du får konkrete værktøjer til

 • Organisering, roller og ansvar
 • Analyseværktøjer
 • Interessentanalyse
 • Risikoanalyse
 • Kommunikationsplan
 • Planlægningsværktøjer
 • Tids- og aktivitetsplan
 • Milepælsplan

Du får i løbet af de to kursusdage mulighed for at træne de forskellige værktøjer med udgangspunkt i konkrete cases.

Har du fået mod på mere kompetenceudvikling i forhold til projektledelse?
Du kan få merit for dette kursus, når du deltager på Den Offentlige Projektlederuddannelse(r).

Undervisere/ Oplægsholdere

Søren Erik Nielsen, cand.scient,, lektor, Aarhus Universitet

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Ankomst, kaffe og morgenbrød
 • 09:00
  Velkomst
  Præsentation af underviser og deltagere
  Deltagernes egne projekter/projektlignende opgaver
  Præsentation af program
 • 09:15
  Scenen sættes
  Projekt, projektlignende opgaver og driftsopgaver
  Organisering, roller og ansvar
  Kommunale eksempler på projekthåndbøger og projektmodeller
 • 10:30
  Træning i basale projektledelsesværktøjer
 • Værktøj 1 - Målhierarki
  Indlæg der præsenterer målhierarkiet og endvidere drøftes målformuleringens betydning for den generelle projektgennemførelse
 • Planlægningsworkshop 1
  I grupperne gennemføres en øvelse, som skal udtrykke målhierarkiets formål og delformål
  Valg af procesleder
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Værktøj 1: Målhierarki, fortsat
 • Planlægningworkshop 1
  I grupperne gennemføres en øvelse, som skal udtrykke målhierarkiets leverancer og succeskriterier (effektmål)
  Mine 3 læringspointer
 • 14:30
  Værktøj 2: Interessentanalyse
 • Planlægningsworkshop 2
  I grupperne gennemføres en øvelse, som skal diskutere og beskrive projektets interessenter
  Mine tre læringspointer
 • 16:15
  Fælles opsamling og refleksion på samarbejdet i grupperne
 • 16:30
  Tak for i dag
Dag 2
 • 08:30
  Ankomst, kaffe og morgenbrød
 • 09:00
  Opsamling fra i går
 • 09:15
  Værktøj 3: Risikoanalyse
  Præsentation af risikoanalysen med særligt fokus på at integrere risikohåndteringen i projektgennemførelsen
 • Planlægningsworkshop 3
  Identifikation af top 3 risks og reaktionsmuligheder
 • Værktøj 4: Kommunikationsplan
  Indlæg og planlægningsworkshop 4
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Værktøj 5: Projektplanlægning og estimering
  Præsentation af teknikker til arbejdet med aktivitetsudredning (projektplanlægning) og estimering
 • Planlægningsworkshop 5
  I grupperne gennemføres en øvelse, som fokuserer på arbejdet med at beskrive projektets aktiviteter sammen med den tilhørende opgave med at estimere arbejdets omfang
  Mine læringspointer
 • 15:45
  Inspirations- og læringspointer fra kurset
 • 16:00
  Opsamling og afklaringspunkter
 • 16:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er