Målgruppe

Alle ansatte, som arbejder som projektleder, projektdeltager, koordinator eller med opgaver af projektlignende karakter.

Kursusdatoer
 • COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  11.06.-12.06.2018.
  Undervisning begge dage kl. 8.30-16.30. Kurset er et eksternatforløb.
 • COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  06.06.-07.06.2018.
  Undervisning begge dage kl. 8.30-16.30. Kurset er et eksternatforløb.
Datoer
COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
06.06.-07.06.2018.
Undervisning begge dage kl. 8.30-16.30. Kurset er et eksternatforløb.
Pris: 5.750 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Rabat/merit: Hvis du har deltaget på Projektlederens værktøjskasse, kan du få merit for modul 2 på Den Offentlige Projektlederuddannelse - og du kan derfor få en rabat på 5.750 kr på den Offentlige Projektlederuddannelse.
Tilmeldingsfrist14.05.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Projektlederens værktøjskasse

Er du projektleder på mindre projekter/koordinator af projektlignende opgaver med et behov for at tydeliggøre de vigtigste mål og resultater, aktiviteter og ressourcer?

På kurset lærer du de basale projektledelsesværktøjer.

Projektarbejdsformen er blevet en fælles tilgang til løsning af mange forskellige typer af opgaver.
Formålet med kurset er at styrke og kvalificere medarbejderne til at indgå i projekter som konstruktive medspillere enten som projektleder eller projektdeltager.

Du får på kurset:
- Indsigt i og forståelse for projektarbejdsformens muligheder ift. at planlægge, analysere og styre større og mindre projektopgaver på en effektiv måde.
- Øget indsigt i projektarbejdsformens muligheder og perspektiver til fremme af organisatorisk helhedstænkning.
- Øget indsigt i den særlige opgave det er at være projektdeltager og ny projektleder i ens kommune; hvilke krav og forventninger er der til min rolle fra nærmeste leder, fra projektleder og fra projektteamet til de opgaver, jeg udfører i projektet?
- Kendskab og træning i basale projektværktøjer.

Indhold

Overordnet indhold:
- Projektarbejdsformen, den faseopdelte projektstyringsmodel og projektets vigtigste beslutningsdokumenter.
- Mål og effektformulering som retningsskaber og kommunikation.
- Organisering, roller og ansvar i projekter.
- Analyseværktøjer til at tydeliggøre kontekst og opgave .
- Interessentanalyse.
- Omverdensanalyse
- Risikoanalyse - Kommunikationsplan
- Planlægningsværktøjer til at nedbryde opgaven.
- Tids- og aktivitetsplan.
- Milepælsplan.
- Løbende træning i projektværktøjer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Søren Erik Nielsen, cand.scient,, lektor, Aarhus Universitet

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Ankomst, kaffe og morgenbrød
 • 09:00
  Velkomst
  Præsentation af underviser og deltagere
  Deltagernes egne projekter/projektlignende opgaver
  Præsentation af program
 • 09:15
  Scenen sættes
  Projekt, projektlignende opgaver og driftsopgaver
  Organisering, roller og ansvar
  Kommunale eksempler på projekthåndbøger og projektmodeller
 • 10:30
  Træning i basale projektledelsesværktøjer
 • Værktøj 1 - Målhierarki
  Indlæg der præsenterer målhierarkiet og endvidere drøftes målformuleringens betydning for den generelle projektgennemførelse
 • Planlægningsworkshop 1
  I grupperne gennemføres en øvelse, som skal udtrykke målhierarkiets formål og delformål
  Valg af procesleder
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Værktøj 1: Målhierarki, fortsat
 • Planlægningworkshop 1
  I grupperne gennemføres en øvelse, som skal udtrykke målhierarkiets leverancer og succeskriterier (effektmål)
  Mine 3 læringspointer
 • 14:30
  Værktøj 2: Interessentanalyse
 • Planlægningsworkshop 2
  I grupperne gennemføres en øvelse, som skal diskutere og beskrive projektets interessenter
  Mine tre læringspointer
 • 16:15
  Fælles opsamling og refleksion på samarbejdet i grupperne
 • 16:30
  Tak for i dag
Dag 2
 • 08:30
  Ankomst, kaffe og morgenbrød
 • 09:00
  Opsamling fra i går
 • 09:15
  Værktøj 3: Risikoanalyse
  Præsentation af risikoanalysen med særligt fokus på at integrere risikohåndteringen i projektgennemførelsen
 • Planlægningsworkshop 3
  Identifikation af top 3 risks og reaktionsmuligheder
 • Værktøj 4: Kommunikationsplan
  Indlæg og planlægningsworkshop 4
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Værktøj 5: Projektplanlægning og estimering
  Præsentation af teknikker til arbejdet med aktivitetsudredning (projektplanlægning) og estimering
 • Planlægningsworkshop 5
  I grupperne gennemføres en øvelse, som fokuserer på arbejdet med at beskrive projektets aktiviteter sammen med den tilhørende opgave med at estimere arbejdets omfang
  Mine læringspointer
 • 15:45
  Inspirations- og læringspointer fra kurset
 • 16:00
  Opsamling og afklaringspunkter
 • 16:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er