Målgruppe

Projektledere i politisk styrede organisationer samt medarbejdere og ledere, der varetager projektlederlignende funktioner.

Kursusdatoer
  • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
    29.01.2020 kl. 14:45 - kl. 17:00
  • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
    22.01.2020 kl. 14:45 - kl. 17:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
22.01.2020 kl. 14:45 - kl. 17:00
Pris: 0 kr.
Tilmeldingsfrist16.01.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Få ny viden om, hvor projektet er på vej hen i den offentlige organisation, når COK inviterer til gratis gå hjem-møde.

Indhold

COK inviterer til gratis gå hjem-møde, hvor vi stiller skarpt på fremtidens offentlige projekt og fremtidens offentlige projektleder. På mødet vil vi præsentere og diskutere konkrete problemstillinger for projektet og samtidig præsentere nye perspektiver på, hvordan projektleder kan udvide sine handlemuligheder og derved styrke projektets positionering i den offentlige organisation.

Hvorfor lykkes nogle projekter, mens andre ikke gør?
De klassiske projektmodeller er under pres, og det har de været længe. Dette er sket i takt med, at den offentlige organisation har undergået en kraftig transformation i de senere år, fordi kravene til den offentlige service har ændret sig.

Transformationen har medført, at kravene til den konkrete opgaveløsning er blevet meget mere forskelligartet og meget afhængig af den konkrete organisatoriske kontekst. Nogle opgaver har oplevet en kompleksitetsforøgelse, hvor gennemskueligheden er mindsket og usikkerheden er steget, mens andre opgaveløsninger er mere gennemskuelige og derfor stadig kalder på mere klassiske projektformer.

Problemet og det vanskelige spørgsmål er blot, hvornår står man overfor en vanskelig og usikker opgaveløsning og hvornår står man med en mere gennemskuelig opgaveløsning og hvilke kompetencer kalder de på hos projektlederen?

Disse organisatoriske ændringer har projektet fundet det vanskeligt at håndtere, fordi projektlogikken typisk er baseret på nøgterne kalkuler og lineære processer, hvor man antager, at vide, hvor man vil hen, og hvordan man kommer dertil. Altså en tydelig årsag/virkning sammenhæng. Dette er nogen gange tilfældet, man langt fra altid, og hvad gør man så?

Med dette som udgangspunkt, vil vi belyse følgende temaer:

  • Hvornår er en projektopgave simpel eller kompleks?
  • Hvornår bør vi overhovedet starte et projekt op?
  • Hvilken type projektmodel bør benyttes til en given opgave?
  • Hvilke projektlederkompetencer kalder fremtidens projekter på?

Du vil gå hjem fra-mødet med et billede af, hvorfor dit projekt kan være udfordret, og du får konkrete analytiske greb til at komme videre med dit projekt. Og så får du naturligvis lejlighed til at dele udfordringer og løsninger med projektledere fra andre organisationer.

Gå hjem-mødet tager udgangspunkt i en kombination af forskningsbaseret viden og best practice-erfaringer fra kommuner og andre politiske organisationer. Gå hjem-mødet trækker desuden på pensum fra Den Offentlige Projektlederuddannelse®.

Undervisere/ Oplægsholdere

Maja Hjorth Just, Lasse Karlberg eller Mikkel Kaels, chefkonsulenter, COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er