Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning januar - juni 2020
 • COK Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning januar - juni 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg
  Undervisning september - december 2019
 • COK Odense, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning september - december 2019
Datoer
COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg
Undervisning september - december 2019
Pris: 8.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist12.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Projektledelse - fremtidens administrative medarbejder (5 ECTS)

Kommune og region møder fremtidens krav med udvikling af innovation, kvalitet og produktivitet. Kompetencer der sættes i spil bygger på et solidt kendskab til fx projektstyring og projektledelse.

Modulet "Projektledelse" udvikler dine kompetencer til at kunne analysere, planlægge og styre projekter, samt at forstå og anvende projektarbejdsformen som en dynamisk og integreret del af din ledelsespraksis.

Du opnår indsigt og forståelse omkring vilkårene for ledelse af projekter i offentlige organisationer, såvel som du opnår kendskab til forskellige teorier og metoder for projektledelse og hvordan de kan få betydning i din praksis og hvorledes at projekter kan bruges som redskab til at skabe udvikling og læring i din egen organisation.

Du bliver klædt på til, fra start til slut, at styre projekter effektivt og sikkert i offentlige organisationer og tilegner dig anerkendte værktøjer og metoder hertil.

Indhold

I din funktion som koordinator, teamleder eller lignende er du nødt til at bygge løsninger i fællesskab med borgeren og kollegaen. Løsningerne findes sjældent ét sted, hos én person eller hos én organisation alene.
For at kunne være med til at lave klare og tydelig mål og ikke kun acceptere at "sådan plejer vi at gøre" kræver det nye greb i "værktøjskassen".

I modulet arbejdes der med følgende temaer:
Rammer og vilkår, organisation og projekt(-ledelse)
Fokus er her den kontekstuelle forståelse for at udøve projektledelse i offentlige organisationer samt opbygning af en effektiv projektorganisation med fokus på tydelig rolle- og ansvarsfordeling.

Projektets forberedelse og værktøjskassen
Her fokuseres der på projektarbejdsformen set i et værktøjsperspektiv.

Styring og koordinering af flere projekter og udviklingsaktiviteter
Her fokuseres der på lederens rolle som projektejer og styregruppemedlem. Hvilke krav stilles der til den særlige rolle og hvordan balanceres kravet mellem sikker drift og udvikling.

Projektets gennemførelse, afslutning og forankring (læringsperspektiv)
Her er fokus, hvordan projektet ledes, gennemføres, evalueres og forankres (implementeres) i organisationen.

Tilrettelæggelse

Modulet består af 4 undervisningsdage, 3-4 læringsteamdage, 1 vejledningsdag og eksamen.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelig på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er