NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Projektledelse – at arbejde i og med projekter – online

Kom 360 grader rundt om projektarbejdsformen.
Skal du være med i afdelingens næste projekt? Vil du være den som bliver spurgt næste gang?

Styrk dine kompetencer som projektdeltager/leder.
Bliv i stand til at medvirke aktivt ved udvikling, etablering, styring og ledelse af projekter.
Få en grundlæggende forståelse for projektarbejdsformen og projektarbejdets organisering, og lær at kende forskel på arbejdet i en projekt- og en driftsorganisation.
Lær projektarbejdets funktioner, og bliv i stand til at udføre de væsentligste opgaver i forbindelse med projektarbejde.

Indhold

Hvad er et projekt:
• Definition
• Hvilke opgaver kan løses projektorganiseret
• Forskellige måder at gennemføre projekter på.

Særlige forhold for projektarbejde i kommuner og regioner

Projektets faser:
• Idefase
• Planlægningsfase
• Gennemførelsesfase
• Implementeringsfase
• Afslutnings- og evalueringsfase.

Projektstyring/projektledelse:
• Projektorganisering
• Projektlederen
• Projektmedarbejderne
• Styregruppen
• Andre projektroller

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • i praksis kunne vurdere, hvilke opgaver der med fordel kan løses projektorganiseret
 • kunne agere i og anvende projektarbejdsformens teori og metode og kunne vurdere et projekts organisering
 • forstå, hvordan Business Case indgår i projektarbejdet.

De studerende skal

 • med afsæt i projektarbejdets centrale metoder og redskaber kunne vurdere, hvilke fordele der er ved at benytte projektarbejdsformen, og hvilken betydning det har for et projekt, om det er forankret i direktionen eller på afdelingsniveau
 • blive i stand til at analysere konsekvenser, opstille succeskriterier, identificere eventuelle barrierer samt anvende effektmål og komme med forslag til, hvordan man høster gevinsterne ved et projekt
 • kunne vurdere, hvilke projektværktøjer der er relevante i givne situationer og anvende disse i konkrete projekter
 • kunne formidle projektarbejdets problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets deltagere og øvrige interessenter
 • forstå, hvad det vil sige at lede et projekt, herunder den konflikt projektdeltagerne kan være i, når de både har en linjechef og en projektleder
 • have viden om reaktioner ved forandringsprocesser; herunder i implementeringsdelen af et projekt.

De studerende skal

 • kunne medvirke til udarbejdelsen og udviklingen af nye projekter
 • kunne vurdere de forskellige roller i projektorganiseringen, herunder komme med forslag til bemandingen af det konkrete projekt
 • kunne vurdere, hvad der definerer et projekt i kommuner og regioner og forstå forskellene mellem at arbejde i en projektorganisation og en linje/driftsorganisation
 • kunne udarbejde et projektgrundlag på baggrund af en idé og/eller et/flere identificerede behov
 • aktivt kunne udarbejde et målhierarki, deltage i målfastsættelse samt opstille en tidsplan med indlagte milepæle for arbejdet i et projekt
 • kunne forholde sig til mulige perspektiver i modulets temaer og egen arbejdsplads i lyset af en øget digitalisering.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00
Målgruppe

Medarbejdere i kommuner og regioner, som ønsker kompetenceudvikling til aktivt at kunne indgå og arbejde i projekter på fremtidens arbejdsplads i den offentlige sektor

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag