Målgruppe

Konsulenter, ledere og andre med ansvar for at skabe resultater gennem andre.

Gem som favorit

Procesledelse i politisk styrede organisationer

Få ny viden og inspiration til at lede processer og arbejde med samskabelse i politisk styrede organisationer. Kom til gratis gå hjem-møde for dig, der har ansvar for at skabe resultater gennem andre.

Indhold

Har du ansvaret for processer, involverer interne og/eller eksterne samarbejdspartnere i en politisk styret organisation som f.eks. en kommune, en region eller en faglig organisation? Så har du helt sikkert oplevet, at en meget lineær og styringsorienteret tilgang til procesledelse ikke er tilstrækkelig.

Modsatrettede interesser og logikker og komplektse organistoriske rammer er et vilkår, når du skal skabe resultater i politisk styrede organisationer. Som leder af en proces skal du både være nysgerrig, innovativ og risikovillig, samtidig med at du skaber sikker drift. Du skal også skabe synlige og hurtige resultater, samtidig med, at du skal sikre involvering og ejerskab - noget, som ofte kræver megen tid og store ressourcer.

COK inviterer nu til en række gratis gå hjem-møder, hvor du kan få ny viden om, hvordan du kan forstå og arbejde med de organisatoriske udfordringer og paradokser, som er en del af din hverdag.

På gå hjem-møderne får du inspiration og ny viden om følgende temaer:

  • At lede processer - i et systemisk/kompleksitetsteoretisk perspektiv
  • At skabe legitimitet og gennemslagskraft - personlig navigation i paradokser
  • At skabe rammer for opgaveløsning - hvad er det værdifulde, hvad er en "god nok" løsning, og hvilke ambitioner for involvering/samskabelse skal jeg leve op til i min opgaveløsning

Når du går hjem fra et af vores møder, har du fået inspiration til, hvordan du kan forstå og skabe nye løsninger i dine opgaver. Og så får du naturligvis lejlighed til at dele udfordringerne og løsninger med deltagerne fra andre organisationer.

Gå hjem-møderne tager udgangspunkt i en kombination af forskningsbaseret viden og best practice-erfaringer fra kommuner og andre politisk styrede organisationer. Under møderne trækker vi desuden på viden og indhold fra vores uddannelser:

Den Offentlige Proceslederuddannelse
- når du skal skabe resultater gennem andre

Facilitering af samskabelsesprocesser
- når du skal arbejde med samskabelse

Undervisere/ Oplægsholdere

Næstved: Bent Suhr, chefkonsulent, COK
Herlev: Mikkel Kaels, chefkonsulent, COK
Aarhus: John Møldrup, chefkonsulent, COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er