Priser

Priser gældende for 2018

Pr. 1. januar 2018 pristalsreguleres med 2%

 • Obligatorisk/valgfrit modul  (10 ECTS):
  • 12.750 kr.
 • Valgfrie moduler (5 ECTS):
  • 6.375 kr.
 • 3 Obligatoriske moduler ved samlet tilmelding:
  • 33.600 kr.
 • Afgangsprojekt:
  • 12.750 kr.

 

Prisen dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Alle priser er ekskl. moms.

Kontakt