Pressemeddelelse: Ny områdechef i COK

COK har ansat Christina Nüssler som områdechef i Aarhus fra 1. august. 

”I COK glæder vi os til at byde Christina Nüssler velkommen i chefgruppen og nyde godt af Christinas brede kendskab til de centrale politiske og ledelsesmæssige dagsordener i kommunerne såvel som resten af den offentlige sektor. Christina har mere end 20 års erfaring med ledelse. I knap 10 år har hun været leder i forskellige sammenhænge, hun underviser og er censor i ledelse og sidst, men ikke mindst har hun faciliteret strategi- og udviklingsforløb for en lang række offentlige myndigheder,” siger Hanne Bak Lumholt, direktør i COK. 

COK er ejet af de danske kommuner og arbejder med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. 

Med mere end fem år som chefkonsulent i COK kender Christina Nüssler organisationen indefra. I sin tid hos COK har Christina Nüssler primært beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling, og hun er et velkendt ansigt i mange af landets kommuner. Inden COK havde Christina Nüssler en lang karriere og flere forskellige lederstillinger i Center for Ledelse (CfL), hvor hun de sidste fire år var områdedirektør.

Som områdechef i COK får Christina Nüssler det ledelsesmæssige ansvar for COKs samlede aktiviteter på ledelsesområdet. Det gælder både DOL - Den Offentlige Lederuddannelse og al øvrig strategisk og operationel lederudvikling rettet mod kommende, nye og erfarne ledere på alle niveauer i den offentlige sektor. Christina vil også komme til at stå i spidsen for COKs aktiviteter målrettet kommunalpolitikerne, og sidst men ikke mindst bliver hun tovholder på en række nuværende og kommende tværgående projekter i COK.

”Jeg brænder for den fortsatte udvikling af kommunestyret til gavn for borgerne, medarbejderne og det lokale demokrati, og jeg ser mange muligheder for at styrke COK som kommunerne og den offentlige sektors foretrukne læringspartner. Fra min nuværende og tidligere ansættelser er jeg vant til at skabe resultater via samarbejde med mange parter. De sidste år her i COK har jeg bl.a. haft fokus på, hvordan den kommunale organisation gennem sit arbejde med strategi og styrket ledelseskapacitet kan understøtte en dagsorden med mange og fortsatte forandringer,” siger Christina Nüssler. 

COKs direktør, Hanne Bak Lumholt, peger på, at en af Christina og COKs centrale opgaver bliver at få COKs nye strategi ud at gå og dermed få bragt COK godt ind i det nye årti. Det skal ske ved at få strategisk kompetenceudvikling højere op på de kommunale, regionale og statslige dagsordener. COKs ambition er at være blandt de allerbedste til at efteruddanne ledere på alle niveauer i den offentlige sektor.

”Udfordringen med demografien, udviklingen og forskydningen i den offentlige sektors opgaveportefølje og de mange aktuelle digitale udfordringer vil skabe nye behov for kompetenceudvikling langt ind i det nye årti blandt hundredtusindvis af offentlige medarbejdere og ledere. Vi ser derfor frem til, at Christina Nüssler med sin viden, erfaring og tætte kobling til både forskning og praksis kan være med til at udvikle og gennemføre praksisnære læringsforløb, der imødekommer den offentlige sektors fremtidige efteruddannelsesbehov,” siger Hanne Bak Lumholt.

Christina Nüssler afløser COKs nuværende afdelingschef Claus Damgaard, når hans kontrakt udløber ved udgangen af juni 2020.

For yderligere oplysninger: