Pressemeddelelse: Ny bestyrelsesformand i COK

På en ekstraordinær generalforsamling den 4. februar 2019 er Solvejg Schultz-Jakobsen valgt som bestyrelsesformand for COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling. 

”Jeg glæder mig til opgaven og til samarbejdet med en særdeles kompetent bestyrelse og organisation. Som bestyrelsesformand ser jeg frem til at komme endnu tættere på COK og blive bindeled mellem KL og COK,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen, der er sekretariatschef og direktionsmedlem i KL.
 
Udvikling kræver nye kompetencer
Kompetenceudvikling er en stadig vigtigere dagsorden i kommunerne. Med et konstant pres på økonomien, nye behov hos borgere og virksomheder, en hastig udvikling i de digitale muligheder, større kompleksitet i opgaveløsningen og flere opgaver, der skal løses på tværs af og mellem organisationer, er der brug for løbende kompetenceudvikling.

”COKs formål er at understøtte den kommunale kompetenceudvikling både i forhold til de mere grundlæggende kvalifikationer som forskellige jobfunktioner forudsætter og i forhold til nye kompetencer, som fremtidens udfordringer kalder på. I min rolle som bestyrelsesformand vil jeg have fokus på, hvordan COK til stadighed kan matche udviklingen og kommunernes behov," siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

Kendskab til kommunerne
”COK kender indgående de rammer og vilkår, som kommunerne har for opgaveløsningen.  COK har mere end 50 års erfaring med at udvikle læringsforløb for kommunernes fagligt dedikerede og dygtige ledere og medarbejdere. Jeg ser derfor frem til at arbejde med kompetenceudvikling som et centralt omdrejningspunkt i kommunerne,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen. 

Foruden Solvejg Schultz-Jakobsen består COKs bestyrelse af næstformand Per B. Christensen, tidl. direktør i Næstved Kommune, Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Furesø Kommune, Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune, Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør i Vejle Kommune, Dorthe Pedersen, lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, Rene Nielsen, chef i Hedensted Kommune, Mette Heidemann, direktør i Kalundborg Kommune og Bodil Otto, formand HK Kommunal og observatør fra Forhandlingsfællesskabet.

For yderligere oplysninger kontakt