Praktiske oplysninger

Der er egenbetaling for deltagelse på uddannelsen. Egenbetalingen varierer mellem modulerne og omfatter 30% af den samlede omkostning pr. kursist.

Prisen omfatter undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse på internater. 

OBS! Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.


Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer
Pris: 9.600 kr. ekskl. moms
Afholdelsessted: Grenaa
Ansøgningsfrist: 02.07.2019

Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling
Pris: 4.500 ekskl. moms
Afholdelsessted: Middelfart
Ansøgningsfrist: 02.07.2019

Modul om familieorienteret alkoholbehandling
Pris: 3.800 ekskl. moms
Afholdelsessted: Middelfart
Ansøgningsfrist: 27.09.2019