Praktiske oplysninger

I 2019 er der egenbetaling for deltagelse på uddannelsen. Egenbetalingen varierer mellem modulerne og omfatter 30% af den samlede omkostning pr. kursist.

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling: 5.900 kr. ekskl. moms

OBS! Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres du for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.

Afholdelsessteder i 2019:
Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling: Kystvejens Konferencencenter, Grenaa