Praktiske oplysninger

I 2018 er der egenbetaling for deltagelse på uddannelsen. Egenbetalingen varierer mellem modulerne og omfatter 20 procent af den samlede omkostning pr. kursist.

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling: 4.000 kr. ekskl. moms
Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer: 6.300 kr. ekskl. moms
Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling: 3.300 kr. ekskl. moms

OBS! Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres du for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.

Afholdelsessteder i 2018:
Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling: Kystvejens Konferencencenter, Grenaa
Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer: Kystvejens Konferencecenter, Grenaa
Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling: Kompetencecenter Ringgården, Middelfart