NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Praktiske oplysninger

Der er egenbetaling for deltagelse på uddannelsen. Egenbetalingen varierer mellem modulerne og omfatter 50 % af den samlede omkostning pr. kursist i 2021.

Prisen omfatter undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse på internater. 

Meget af undervisningen er tilrettelagt som internatforløb med overnatning, da man får stort udbytte af de tværkommunale drøftelser og den netværksdannelse, som også foregår før og efter selve undervisningen. Vi forventer og anbefaler derfor kraftigt, at alle deltagere bliver på hotellet, deltager i de fælles middage og overnatter imellem kursusdagene på de dage, hvor det er tilrettelagt således.

Dit fravær må ikke overskride 20 procent af undervisningen på et modul. Hvis du har mere end 20 procent fravær, kan du ikke få kursusbevis for modulet (på Basismodul for erfarne alkoholbehandlere kræves dog 100 % fremmøde for at få bevis), og du kan ikke rykke videre fra basismodulet til næste modul. Du bliver derfor nødt til at deltage igen på et modul, hvor du har haft for meget fravær.

OBS! Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.

I 2021 udbydes disse hold

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling
Pris: 9.200 kr. ekskl. moms
Afholdelsessted: Frederik VI´s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Ansøgningsfrist: 09.04.2021 (forårshold) og 27.08.2021 (efterårshold)
Uddannelsesstart: 19.05.2021 (forårshold) og 04.10.2021 (efterårshold)

Basismodul for erfarne alkoholbehandlere 
(flyttet fra foråret pga. de dengang gældende corona-restriktioner)
Pris: 2.400 kr. ekskl. moms
Afholdelsessted: Frederik VI´s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Ansøgningsfrist: 18.08.2021 
Uddannelsesstart: 21.09.2021

Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling
Pris: 7.500 kr. ekskl. moms
Afholdelsessted: Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart
Aftensmad, overnatning og morgenmad på internaterne:
Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Ansøgningsfrist: 25.06.2021
Uddannelsesstart: 27.08.2021

Modul om familieorienteret alkoholbehandling
Pris: 6.600 kr. ekskl. moms.
Afholdelsessted: Frederik VI´s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Ansøgningsfrist: 01.10.2021
Uddannelsesstart: 15.11.2021