COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Praktiske oplysninger

Der er egenbetaling for deltagelse på uddannelsen. Egenbetalingen varierer mellem modulerne og omfatter 40% af den samlede omkostning pr. kursist.

Prisen omfatter undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse på internater. 

Dit fravær må ikke overskride 20 procent af undervisningen på et modul. Hvis du har mere end 20 procent fravær, kan du ikke få kursusbevis for modulet, og du kan ikke rykke videre fra basismodulet til næste modul. Du bliver derfor nødt til at deltage igen på et modul, hvor du har haft for meget fravær.

Meget af undervisningen er tilrettelagt som internatforløb med overnatning, da man får stort udbytte af de tværkommunale drøftelser og den netværksdannelse, som også foregår før og efter selve undervisningen. Vi forventer og anbefaler derfor kraftigt, at alle deltagere bliver på hotellet, deltager i de fælles middage og overnatter i mellem kursusdagene på de dage, hvor det er tilrettelagt således.

OBS! Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling (efterårshold)
Pris: 7.400 kr. ekskl. moms
Afholdelsessted: Frederik VIs Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Ansøgningsfrist: 21.09.2020
Uddannelsesstart: 19.10.2020

Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling
Pris: 6.000 kr. ekskl. moms
Afholdelsessted: Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart
Aftensmad, overnatning og morgenmad på internaterne:
Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Ansøgningsfrist: 03.08.2020
Uddannelsesstart: 26.08.2020

Modul om familieorienteret alkoholbehandling
Pris: 5.200 kr. ekskl. moms.
Afholdelsessted: HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500  Middelfart
Ansøgningsfrist: 11.09.2020
Uddannelsesstart: 19.10.2020