Praksisnær sparring i Kolding

Praksisnær sparring til landets skoleledelser

COK har igennem de sidste par år gennemført praksisnære sparringsforløb med adskillige skoleledelsesteams i flere af landets kommuner. Én af dem, der har høstet frugterne af sparringen, er skoleinspektør Povl Erik Wolff fra Bakkeskolen i Kolding, der sammen med resten af skoleledelsen det sidste halve år har haft løbende sparring med en af COKs ledelseskonsulenter:

Det er faktisk første gang i alle de år, jeg har været skoleleder, at vi har haft en person udefra til at give os sparring på, hvad vi tænker, og hvad vi gør i ledelsesteamet. Det at blive forstyrret af hjælpsomme spørgsmål sætter vigtige tanker og drøftelser i gang, som vi ikke normalt tager os tiden til – eller tager for givet.

Christina Nüssler, chefkonsulent inden for ledelse hos COK, forklarer hvordan ledelsessparring og coaching understøtter det enkelte skoleledelsesteam:

Vi udvikler viden, færdigheder og kompetencer inden for udvalgte områder. Ledelsesteamet udvælger selv det eller de læringsmål, som er relevante for dem. På de enkelte sparringsmøder – vi afholder som regel tre sparringer med hvert ledelsesteam – aftaler vi i fællesskab, hvordan læringsmålene bliver omsat i praksis.

Hos Povl Erik Wolff og Bakkeskolens skoleledelse har sparringsforløbet blandt andet fokuseret på onboarding:

I vores sparringsforløb har vi haft fokus på onboarding af vores nye lederkollega. Et fokus der har givet anledning til, at vi har fået drøftet vores indbyrdes roller og samspil, og hvordan vi i ledelsesteamet kan skabe de bedste forudsætninger for, at en ny lederkollega får et godt fodfæste i både organisationen og i ledelsesteamet.

Det at afgrænse og holde et snævert fokus er fremgangsmåden for de sparringsforløb, som COK afvikler med de forskellige skoleledelser, fastslår Christina Nüssler:

I COK har vi rigtig god erfaring med disse afgrænsede og målrettede forløb, der hjælper et ledelsesteam på en skole til at rykke sammen om de vigtigste af de vigtige fokusområder. En fremgangsmåde der giver plads til at kigge på egen praksis som team og de nødvendige handlinger og aftaler i ledelsessamarbejdet, som kan få ting til at ske.

Og formatet har bidraget positivt til netop at afgrænse og målrette sparringen på Bakkeskolen, afslutter Povl Erik Wolff:

Formatet med en aftalt møderække har virket rigtigt godt, fordi vi sammen med konsulenten fik afgrænset temaerne og holdt drøftelser og sparring målrettet på os i ledelsesteamet. Det fordrer at konsulenten har en stor indfølingsevne og er dygtig til det relationelle og det har vi i høj grad oplevet.
 

Om ledelsessparringen

Gennem ledelsessparring og coaching understøttes det enkelte skoleledelsesteam i at udvikle viden, færdigheder og kompentencer inden for udvalgte af de syv ledelsesfelter. Der afholdes tre sparringer med hvert ledelsesteam. Ledesteamet udvælger det eller de læringsmål, som er relevante for dem, og på sparringssessioner aftales, hvordan de aftalte mål omsættes til praksis.

Vil du vide mere?