En praksisnær indgang til fremtidens økonomistyring

Anvendelsesorienteret, forskningsbaseret og direkte koblet til virkeligheden ude i kommunerne. Det er nogle af de ord, der ifølge en tidligere deltager og en af kursets oplægsholdere kendetegner COKs intense otte dages forløb om fremtidens økonomistyring. Her kan du blive klogere på det populære forløb og på, om det måske er noget for dig, din afdeling og din kommune.

Det var kollegaerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, der anbefalede Morten Sten Andersen, centerchef for Økonomi og Data, at melde sig til COKs forløb Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel i efteråret 2019. Flere af dem havde nemlig allerede været afsted og følt, at de fik noget brugbart med sig hjem.

– Vi er mange, der har været afsted i økonomikontoret, og det betyder selvfølgelig, at vi kan tale ud fra en fælles forståelsesramme, hvilket altid er en god ting. Jeg kommer fra en stilling i staten, så jeg havde ikke det store indblik i kommunal økonomistyring, da jeg mødte op. Det har kurset uden tvivl hjulpet med at forbedre, siger Morten Sten Andersen.

Især de dele af forløbet, der handler om design af budgetmodeller og incitamentsstrukturer, har Morten Sten Andersen kunnet bruge i sin stilling som økonomichef. Og så var han godt tilfreds med, at undervisningen var både forskningsbaseret og knyttet til virkeligheden ude i kommunerne.

– Per Nikolaj Bukh er en rigtig dygtig og inspirerende underviser, og man kan mærke, at han har en stor berøringsflade med kommunerne, så han kan koble teorierne til den virkelighed, kommunerne arbejder i. Og det giver ham troværdighed – at man kan mærke, at han har været ude og prøve tingene af – både når det virker, men også når der kan være udfordringer, siger Morten Sten Andersen.

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel er baseret på den nyeste state-of-the-art viden om økonomistyring koblet med en række oplæg om, hvordan de danske kommuner i praksis arbejder med styring og strategi. En af oplægsholderne er Jeanette Andreasen, stabschef for Økonomi og HR i Odense Kommune. På forløbet fortæller hun bl.a. om, hvordan Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense arbejder med effektstyring, effektledelse og understøttende økonomistyringsmodeller.

– På Fremtidens Økonomistyring bliver man præsenteret for rigtig mange teoretiske økonomiske begreber, men de bliver koblet til, hvordan udvalgte kommuner har grebet teorierne an og brugt dem i praksis. Det gør kurset meget anvendelsesorienteret, synes jeg – at man kan tage sin nye viden med sig hjem og se, om det, andre har gjort, måske kan give ny inspiration til at arbejde med de problematikker, man selv står med i sin kommune, siger Jeanette Andreasen, der selv deltog på et af de første hold af Fremtidens økonomistyring tilbage i 2011.

– På det tidspunkt var jeg chefkonsulent, og jeg blev nærmest optændt af en hellig ild, da jeg lærte om den effektbaserede økonomistyring. Kurset blev startskuddet til den måde, vi i Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder med økonomi på i dag, så jeg synes, at jeg har brugt forløbet rigtig meget. Det kræver selvfølgelig noget ledelsesmæssig opbakning at få teorierne til at leve i organisationen, men med den hast som kommunerne udvikler sig med, og med de forventninger og krav, der er fra borgerne og den pressede økonomi, så kan et forløb som Fremtidens Økonomistyring helt sikkert være med til at stille skarpt på, hvor man skal lægge sit fokus som chef eller økonomiske konsulent.

Omkring 500 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har allerede deltaget på Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel. Vil du med på næste hold?

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Lær økonomistyring af professor Per Nikolaj Bukh med dette specialiserede og praktisk anvendelige kursus i økonomistyring. Du får nyeste viden og hører centrale erfaringer fra danske kommuner.

Se detaljer
Gem som favorit

Kontakt