NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Praksisnær hverdagsinnovation – online

Hvad er innovation, og hvad kan innoveres?
Medarbejdere som ønsker at vide, hvad innovation er og opnå kompetencer til at arbejde med innovation.
(Modulet hed tidligere Den innovative medarbejder)

Lær at skabe fornyelse fra neden - hverdagsinnovation med udgangspunkt i kerneopgaven
Bliv bedre til at udvikle løsninger i tæt samarbejde med borgere og samarbejdspartnere
Lær hvordan du sammen med andre skaber ideer og innovative projekter, der kan omsættes til konkrete forbedringer med værdi for både borgere og arbejdsplads
Lær hvordan du får din ledelse og kolleger med på at tænke mere innovativt
Få indblik i forskellige innovationsmodeller og metoder, så du kan bidrage konstruktivt til arbejdet med nye innovative tiltag i din egen hverdag

Indhold

Hvad er innovation og hvad kan innoveres?

Innovationsbegreber
Arbejdet med innovation
Design af eget innovationsprojekt

Innovationskompetencer

 • Innovationsspørgsmål
 • Kreativ selvtillid

Innovationsmodeller

 • Innovationsdiamanten
 • Innovationsmodeller
 • Innovationsmetoder

Roller og positioner som innovativ medarbejder

 • Italesættelse af roller og positioner
 • Rollen som facilitator
 • Egne præferencer og kompetencer

Innovationskultur

 • Kendetegn ved innovativ kultur
 • Skabelse af innovativ kultur
 • Betydning af ledelsesbevågenhed

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om, hvordan innovative processer og projekter spiller sammen med såvel operationelle som strategiske indsatser på arbejdspladsen
 • have viden om, hvordan de griber en innovationsopgave an – fra opdagelse over ideudvikling til implementering
 • have viden om forskellige former for innovation, innovationsmodeller og innovationsmetoder
 • forstå egne personlige ressourcer og udfordringer som innovativ medarbejder i samspil med afdelingens/organisationens kultur
 • forstå betydningen af innovation i et større samfundsmæssigt perspektiv.

De studerende skal

 • kunne omsætte teorier om innovation til praksis i en konkret case med relevans for egen arbejdsplads
 • kunne anvende procesfacilliterende værktøjer og kunne analysere og vurdere dilemmaer fra hverdagen ud fra en innovativ vinkel
 • kunne anvende forskellige kreative metoder og dialogværktøjer som redskab i skabelsen af læringsbefordrende og innovative arbejdsmiljøer
 • kunne formulere innovationsspørgsmål samt undrings-/arbejdsspørgsmål.

De studerende skal

 • kunne identificere og vurdere muligheder for innovation inden for eget arbejdsfelt
 • vurdere, hvilke betingelser der skal være til stede, for at et innova-tionsprojekt kan lykkes
 • opnår tilstrækkelig kreativ selvtillid (creative confidence) til at kunne igangsætte og bidrage til innovative tiltag på en arbejdsplads
 • kunne motivere og involvere kolleger og samarbejdspartnere i innovation og særligt i eget innovative mindset
 • kunne håndtere modstand og forandringsreaktioner og lære at bruge dialogværktøjer som redskab i skabelsen af innovative arbejdsmiljøer.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

ECTS
10.00
Målgruppe

Administrative medarbejdere, som ønsker at vide, hvad innovation er, og få kompetencer til at arbejde med innovation.

Kursusdatoer
 • Holstebro
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2021
 • DELVIST ONLINE - 2-3 DAGES FREMMØDE

  Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Praksisnær hverdagsinnovation - online
  august 2022 - december 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2022
 • DELVIST ONLINE - 2-3 DAGES FREMMØDE

  Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Praksisnær hverdagsinnovation - online
  august 2022 - december 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2022
 • DELVIST ONLINE - 2-3 DAGES FREMMØDE

  Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Praksisnær hverdagsinnovation - online
  januar 2023 - juni 2023
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2023 - juni 2023
 • DELVIST ONLINE - 2-3 DAGES FREMMØDE

  Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Praksisnær hverdagsinnovation - online
  januar 2023 - juni 2023
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2023 - juni 2023
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Holstebro
Undervisning
august 2021 - december 2021
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
december 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist24.01.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag