NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Praksis i socialt arbejde

Hvilke tilbud og ydelser har det offentlige til familier, børn, unge, ledige, sygemeldte, handicappede og psykisk syge?
Lær at organisere, analysere og gennemføre arbejdsopgaver på det sociale område

Få viden om tendenser og metoder på det sociale område, så du systematisk og metodisk kan gennemføre sagsbehandling og samtaler med borgere.
Få indblik i, hvordan den sociale lovgivning omsættes til praksis og lær at løse egne opgaver og arbejde tværfagligt i en forståelse for fordeling af roller og opgaver inden for social- og beskæftigelsesområdet.
Lær at analysere konkrete problemstillinger og vurdere, hvilke handlinger der er relevante i forhold til opgavens art og borgerens behov.
Lær at skabe sammenhæng og arbejde helhedsorienteret i opgaveløsningen for den enkelte borger.

Indhold

Politik, målsætninger, tendenser på området
Tværfagligt og tværsektorielt arbejde
Digitalisering
Rehabilitering
Helhedsorientering
Inddragelse af civilsamfundet
Borgerinddragelse
Evidensbaserede metoder

Borgerens retssikkerhed
Legalitetsprincippet
Inddragelse af borgeren
Forvaltningsretlige regler generelt
Partshøring
Notatpligt
Aktindsigt
Vejledningspligt
Begrundelse/klagevejledning
Tavshedspligt/videregivelse af oplysninger
Magtanvendelse
Dokumentation
God forvaltningsskik

Lovmæssige rammer
Lov om social service
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om sygedagpenge
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Forvaltningsloven

Metoder og værktøjer
Dokumentation
Empowerment
Paragraf 50-undersøgelser i børnesager
Rehabiliteringsplaner
Voksenudredningsmetoden (VUM)
Mødet og samtaler med borgeren
Sagsbehandlingsregler på beskæftigelsesområdet

Målgruppe
Børn, unge og familier med særlige behov
Ledige med problemer udover ledighed og langvarit sygemeldte
Personer med handikap eller psykisk sygdom

Tilbud og ydelser
Særlige tilbud til familie, børn og unge
Tilbud til ledige med problemer udover ledighed og langvarit sygemeldte
Særlige tilbud til personer med handikap eller psykisk sygdom

Læringsmål og udbytte
De studerende skal

 • forstå, hvilke lovmæssige rammer der gælder for praksis på socialområdet
 • have viden om, hvilke tendenser og metoder der er inden for social praksis og forstå baggrunden for dem
 • vide, hvordan de økonomiske og sociale vilkår påvirker social- og beskæftigelsesområdet i det offentlige, private og civile samfund
 • vide, hvilke opgaver der løses inden for social- og beskæftigelsesområdet, og forstå betydningen af sammenhæng og tværfaglighed i opgaveløsningen for den enkelte borger, såvel inden for området som i det offentlige, private og civile samfund
 • forstå betydningen af, at opgaverne løses i samarbejde med borgeren og andre, eksempelvis kollegaer, andre faggrupper, instanser og det omgivende samfund
 • få bedre forståelse for de administrative funktioners betydning i det borgerrettede arbejde.

De studerende skal

 • kunne anvende de grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper, der er gældende for al offentlig sagsbehandling på de sociale områder
 • kunne finde og anvende de væsentligste bestemmelser i de lovgivninger, der danner grundlag for arbejdet inden for social- og beskæftigelsesområdet
 • kunne analysere konkrete problemstillinger og vurdere, hvilke handlinger der er relevante i forhold til den konkrete opgaves art og borgerens behov, og kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og borgere
 • kunne anvende centrale metoder, redskaber og færdigheder, inden for social praksis
 • være i stand til at kommunikere og samarbejde tillidsfuld og respektfuldt med borgeren.

De studerende skal

 • systematisk og metodisk kunne gennemføre sagsbehandling og andre arbejdsopgaver på det sociale område i overensstemmelse med gældende forvaltningsretlige regler
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • have overblik over metoder på det sociale område og kunne vurdere, hvordan og hvornår de skal anvendes
 • kunne bidrage til udviklingen af social praksis i det offentlige, private og civile samfund
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Tværfaglighed og helhedsorientering i socialt arbejde er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Du skal være opmærksom på at de forskellige uddannelsesinstitutioner kan have forskellige afgangskrav til Diplomuddannelsen i socialformidling.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00
Målgruppe

Medarbejdere inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  16.08.2021 kl. 08:00 - 17.12.2021 kl. 14:45
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  03.11.2021 kl. 09:00 - 05.11.2021 kl. 09:00
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Undervisning
16.08.2021 kl. 08:00 - 17.12.2021 kl. 14:45
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
03.11.2021 kl. 09:00 - 05.11.2021 kl. 09:00
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag