Program


09.00: Registrering og morgenmad


09.30: Velkomst og rammesætning

// Kim Nissen, formand for OHRC og Christina Nüssler, chefkonsulent, COK

Velkomst samt et kort oplæg om de væsentligste temaer i HR-surveyen.


Formiddagens tema: Tværgående samarbejde

Tværgående samarbejde og indsatser fylder på den kommunale HR-udviklingsdagsorden i disse år. Men hvordan forbedrer man kvaliteten i det tværgående samarbejde? Hvilke teorier eller redskaber kan man læne sig op ad? 

Vi sætter spot på to af de mest spændende teorier indenfor tværgående samarbejde: 'Koblingskompetencer' og 'relationel kapacitet' og diskuterer hvordan og hvorfor, de er relevante i HR regi og hvordan de kan supplere hinanden.


10.00: Koblingskompetencer – kittet i tværfagligt samarbejde

Der er fokus på det tværfaglige arbejde i kommunerne. Det betyder øget fokus på tværfaglige teknikker og redskaber som f.eks. relationel koordinering, kerneopgaven i fokus og sammenhængende indsats. Når de virker, så er det fordi, der har været nogle særlige kompetencer på spil: Nemlig koblingskompetencerne! Koblingskompetencer er en forudsætning for tværfaglige og tværgående samarbejder. Der kan være et stort gab mellem det, vi gør i hverdagen, og det, vi gerne vil gøre. Vi vil være faglige, men bliver bedt om at være tværfaglige. Vi bliver målt i egen "silo", men skal skabe resultater sammen. Koblingskompetencer kan hjælpe os til at bygge bro mellem det kendte og det fælles nye. 

// Henning Jørgensen, professor, Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA, Aalborg Universitet 


10.35:  Kort pause


10.50: Relationel kapacitet

Offentlige organisationer med en høj kvalitet i det tværgående samarbejde – den relationelle kapacitet – har mere tilfredse borgere, højere faglig kvalitet og er mere effektive. Høj relationel kapacitet betyder også en mindre grad af udbrændthed og højere jobtilfredshed blandt medarbejderne.
Hvis offentlige organisationer skal lykkes med at håndtere de mest komplekse velfærdsopgaver, så er netop det tværfaglige samarbejde en meget vigtig strategisk ledelsesindsats. Forståelsen for og kompetencerne til at finde løsninger på tværs, når og hvor opgaverne kræver det, er i sidste ende afhængig af en samlet ledelsesindsats.

// Carsten Hornstrup, partner, joint action 


11.25: Dialog om koblingskompetencer og relationel kapacitet – 
Hvor supplerer de to begreber hinanden? Hvad er forskellene og lighederne? Og hvordan kan de finde anvendelse i en HR-hverdag?

// Henning Jørgensen og Carsten Hornstrup
Facilitator: Christina Nüssler, COK


11.50: Frokost


12.50: Praktikerens spor – 1. runde

Vi sætter fokus på praksis med inspirerende cases og dilemmaspil.

Vælg mellem én af fire sessioner:

Session 1: Nye MUS og dialogredskaber

På denne session fortæller personalechef Kirsten Mørch og dagtilbudsleder Pia Kehlet om deres arbejde med Trivselsudviklende Dialoger, som er implementeret i 8 dagtilbud i Varde Kommune. Intentionen er at skabe et læringsmiljø, der fremmer mestring, mening og ejerskab.  Konceptet er et anderledes bud til erstatning af den årlige MUS samtale.  Fremfor at der kun drøftes udvikling en enkelt gang om  året, sker nu en løbende opfølgning og forventningsafstemning på medarbejderens faglige og personlige kompetenceudvikling. 

// Kirsten Mørch, personalechef og Pia Jæger Kehlet, dagtilbudsleder,  Varde Kommune

Session 2: HR's rolle i MED samarbejdet

På denne session har vi inviteret HR-chef i Fredensborg, Charlotte Mandøe og Claes Kastberg fra Hovedudvalget, til at fortælle om det mangeårige arbejde med at udvikle MED organisation i Fredensborg og på HRs rolle i samarbejdet. Du kommer til at høre om deres ambitioner for MED organisationen, om hvad de har villet ændre og påvirke. Hvad tænker de i Fredensborg om at få ”Borgeren i centrum” – også helt ind i MED organisationens fokus. Og ikke mindst fortæller deogså om dilemmaerne, det svære og alt det, som stadig udfordrer.

// Charlotte Mandøe, HR-chef Fredensborg Kommune og næstformand i Hovedudvalget Claes Kastbjerg

Session 3: HR's rådgivningsfunktion ift. besparelser

Få et indblik i, hvordan HR organisationen i en større privat organisation tackler besparelser, hvad der er særligt udfordrende i sådanne situationer og hvilke dele af HRs rolle som sparringspartner, der bliver afgørende for en god proces. 

// Marianne Beck, executive coach og facilitator, tidligere HR business partner hos ALK Abelló 

Session 4: 'Klap Kæphesten' - et dilemma- og netværksspil om udfordringer og dilemmaer i forbindelse med onboarding

COK har udviklet 'Klap Kæphesten', der er et dilemmaspil, som hjælper jer til at skabe en klar og struktureret samtale omkring udfordringer og ideer i forbindelse med onboarding, hvor alle hensyn bliver bragt i spil, og hvor parternes forskellige ideer kan testes og udvikles. 

// Martin Nielsen og Theis Rubinke Sørensen, COK


13.45: Kort pause - find din næste session


14.00: Praktikerens spor - 2. runde

De fire sessioner gentages 


14.55: Kaffe og kage


15.15: Eksistentiel Ledelse – Vejen til et stærkere personligt lederskab

Forandringer går så stærk, at ledere ikke længere kan læne sig op ad faste regler og procedurer. Ledelse handler om at træde i karakter som menneske. At blive autentisk ved at forholde sig til nogle grundvilkår, så som at mening er noget vi selv må skabe, at vi må tage ansvar for noget vi ikke er ophav til, at vi altid er forbundet med andre mennesker, men at ensomhed også er et vilkår for mange ledere. Få værktøjer og refleksionsøvelser til at udvikle jeres personlige lederskab.

// Mette Vesterager, ledelsesrådgiver, executive coach og forfatter 


15.55: Afrunding

// Kim Nissen, formand for OHRC


16.00: Tak for i dag