Personalepolitisk dag 2019

OHRC logo

 

Foreningen af Offentlige HR-Chefer, OHRC og COK inviterer for tredje gang til en faglig HR-dag med personalepolitiske temaer i højsædet. Personalepolitisk Dag er målrettet de HR-chefer og konsulenter, som både strategisk og driftsmæssigt sikrer kommuners og regioners håndtering af HR-opgaverne.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til en inspirerende dag i Odense, hvor vi sætter fokus på ny forskning og nye tendenser på HR-området.

Odense Koncerthus/ODEON, Odense den 30. januar 2019

Flere af konferencens temaer er sat på dagsordenen som følge af HR-chefernes svar i den årlige HR-survey, som COK gennemfører i samarbejde med OHRC. Derfor sætter vi i år blandt andet fokus på tværgående samarbejde samt det personlige lederskab. På dagen laver vi som noget nyt et 'praktikernes spor', hvor du kan blive inspireret af nye metoder og tiltag fra praksis.

Det at samarbejde på tværs er noget, der i stigende grad fylder hos HR i kommuner og regioner. Derfor får det i år en helt særlig plads på konferencen: Vi har inviteret to af landets fremmeste forskere på området til at gøre os klogere på tværfagligt samarbejde og hvad det kræver af både organisationen og af personlige kompetencer. Du kan opleve Henning Jørgensen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, som sætter fokus på det tværfaglige samarbejde med begrebet 'koblingskompetencer'. Vi har også inviteret Carsten Hornstrup, direktør og partner i joint action, der med afsæt i begrebet om 'relationel kapacitet' vil stille skarpt på, hvad der kræves for at kunne udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer.

Du kan også møde Mette Vesterager, ledelsesrådgiver og coach - og forfatter til en af de bedst anmeldte erhvervsbøger i 2017: 'Eksistentiel Ledelse: En guide til personligt lederskab'. Og det er netop også 'eksistentiel ledelse', som en måde at styrke sit personlige lederskab på, Mette vil gøre os klogere på konferencen. 

Du kan læse HR-surveyen 2018 her

Vi håber med dette program at appellere til både direktører, HR-/personalechefer og konsulenter, der har interesse for eller daglig berøring med HR og/eller personale- og organisationsudvikling i bredeste forstand.

Tilmeldt dig nu, så du sikrer dig en plads på årets faglige HR-konference.