Målgruppe

Forløbet er for embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere og faglige medarbejdere i borgmestersekretariatet og på fagområder, der understøtter politikerne i deres arbejde.

Kursusdatoer
 • Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
  03.03.2020 kl. 08:45 - 04.03.2020 kl. 15:00
Datoer
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
03.03.2020 kl. 08:45 - 04.03.2020 kl. 15:00
Pris: 6.750 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Tilmelding du dig på samme tid også vores forløb "Politisk formidling og dialog" opnår du frem til den 25. januar rabat. Du vil få begge forløb til en samlet pris på 9.995 kr. – du sparer dermed hele 3.505 kr.
Tilmeldingsfrist25.01.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Politisk forståelse

Fungerer samspillet mellem embedsmænd og politikere? Er du god til at betjene politikerne, og forstår du politikernes arbejdsvilkår?

Det stiller høje krav til ledende embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere og faglige medarbejdere at understøtte politikerne i deres arbejde.

Modulet tager afsæt i, at god politisk betjening kun kan lade sig gøre, hvis du som medarbejder har politisk tæft og forstår den politiske beslutningsproces, politikernes arbejdsvilkår og din egen rolle i spændingsfeltet mellem politik og administration.

Bliv en bedre politisk betjener
Med grundmodulet i politisk betjening styrker du din politiske tæft og din evne til at gennemskue mekanismerne i den politiske organisation.

I løbet af to dage arbejder vi med:

 • Politikerens arbejdsvilkår og tilgange
 • Embedsmandens rolle i udvikling af kommunal velfærd
 • Metoder til politisk betjening med inspiration fra eksperter og andre kommuner
 • Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politik og embedsværk og KL’s kodeks for politisk betjening.
 • Spil om udfordringer og dilemmaer i politisk betjening

Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra erfarne embedsmænd, kommunale eksperter og kommunalpolitikere, der fortæller om egne erfaringer med god politisk betjening. Det betyder, at du får rig mulighed for at udveksle erfaringer og gode metoder med kollegaer fra andre kommuner, der udøver politikerbetjening.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Aalborg, Kolding og Københavns kommuner og er er støttet af KommuneKredits Uddannelsesfond

Tilmeld dig to kurser og spar 3.505 kr.
COK udbyder også kurset Politisk formidling og dialog til dig, der vil skrive bedre sagsfremstillinger formidle politisk indhold bedre.

Hvis du tilmelder dig begge forløb senest den 25. januar, betaler du kun 9.995 kr. Du sparer 3.505 kr.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst, kaffe og morgenbrød
 • 09:30
  Velkomst og rammesætning v/COK
  - Baggrund og formål med kurset
  - Præsentation og forventningsafstemning
  - Præsentation af indsendte dilemmaer
 • 10:30
  Baggrund og aktuelle udfordringer for lokaldemokratiet v/Jacob Vase, Vase Consulting
  - Embedsmandsrollen og det repræsentative demokrati
  - Kommunalpolitikerne og deres rolle i det lokaledemokrati
  - Det kommunale selvstyre i forandring: Hvilke krav stiller politikerne til embedsværket?
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Forståelse af det politiske system v/Jacob Vase, Vase Consulting
  - Kodeks for forvaltningsrådgivning: Udfordringer og dilemmaer
  - Politikernes arbejdsvilkår og politisk tæft
 • 15:30
  Kaffepause (og tjek-ind)
 • 16:00
  Politikerpanel
  - Oplæg, spørgsmål og svar
 • 18:30
  Middag
 • 20:00
  Camp-fire – fælles dialog med Kommunaldirektør
Dag 2
 • 08:00
  Morgenmad
 • 09:00
  Tilbageblik og rammesætning af dag 2
 • 09:30
  ”Klap kæphesten” v/COK
  - Et dilemmaspil om udvikling, roller og ståsteder
 • 11:45
  Frokost
 • 12:30
  Dialogteatret – dilemmaer på spil
 • 14:30
  Opsamling, afrunding og perspektivering

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er