NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Politisk forståelse

Fungerer samspillet mellem embedsmænd og politikere? Er du god til at betjene politikerne, og forstår du politikernes arbejdsvilkår?

Det stiller høje krav til embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere og faglige medarbejdere at understøtte politikerne i deres arbejde.

Ingen politikere er ens, men alle politikere skal klædes ordentligt på til at træffe gode beslutninger. Den politiske betjening skal med andre ord balancere mellem at behandle politikerne ens og samtidig tage højde for den individuelle politikers vilkår. Det er et dilemma og kalder på politisk og organisatorisk forståelse og politisk tæft.

Kurset Politisk Forståelse tager afsæt i, at god politisk betjening kun kan lade sig gøre, hvis du som medarbejder har politisk tæft og forstår den politiske beslutningsproces, politikernes arbejdsvilkår og din egen rolle i spændingsfeltet mellem politik og administration. Kurset fokuserer på dilemmaer og vi vil bruge dine egne cases til at blive klogere på den gode politiske betjening.

Bliv en bedre politisk betjener

På kurset styrker du din politiske tæft og din evne til at gennemskue mekanismerne i den politiske organisation.

I løbet af to dage arbejder vi med:

 • Politikerens arbejdsvilkår og tilgange
 • Embedsmandens rolle i udvikling af kommunal velfærd
 • Metoder til politisk betjening med inspiration fra eksperter og andre kommuner
 • Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politik og embedsværk og KL’s kodeks for politisk betjening
 • Spil om udfordringer og dilemmaer i politisk betjening

Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra erfarne embedsmænd, kommunale eksperter og kommunalpolitikere, der fortæller om egne erfaringer med god politisk betjening. Det betyder, at du får rig mulighed for at udveksle erfaringer og gode metoder med kollegaer fra andre kommuner, der udøver politikerbetjening.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Aalborg, Kolding og Københavns kommuner og er er støttet af KommuneKredits Uddannelsesfond

Dette kursus fokuserer ikke på sagsfremstillinger. Se i stedet linket til ”Politisk formidling og dialog” herunder for et kursus, hvor sagsfremstillinger er i fokus.

Tilmeld dig to kurser og spar 3.500 kr.

Komponent udbyder også kurset Politisk formidling og dialog til dig, der vil skrive bedre sagsfremstillinger og formidle politisk indhold bedre: https://www.cok.dk/politisk-formidling

Målgruppe

Forløbet er for embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere og faglige medarbejdere i borgmestersekretariatet og på fagområder, der understøtter politikerne i deres arbejde.

Kursusdatoer
 • Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
  13.10.2021 kl. 09:00 - 14.10.2021 kl. 15:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
13.10.2021 kl. 09:00 - 14.10.2021 kl. 15:00
Pris: 6.850 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist12.09.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:00
  Ankomst, kaffe og morgenbrød
 • 09:30
  Velkomst og rammesætning v/Komponent
  - Baggrund og formål med kurset
  - Præsentation og forventningsafstemning
  - Præsentation af indsendte dilemmaer
 • 10:30
  Baggrund og aktuelle udfordringer for lokaldemokratiet v/Jacob Vase, Vase Consulting
  - Embedsmandsrollen og det repræsentative demokrati
  - Kommunalpolitikerne og deres rolle i det lokaledemokrati
  - Det kommunale selvstyre i forandring: Hvilke krav stiller politikerne til embedsværket?
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Forståelse af det politiske system v/Jacob Vase, Vase Consulting
  - Kodeks for forvaltningsrådgivning: Udfordringer og dilemmaer
  - Politikernes arbejdsvilkår og politisk tæft
 • 15:30
  Kaffepause (og tjek-ind)
 • 16:00
  Politikerpanel
  - Oplæg, spørgsmål og svar
 • 18:30
  Middag
 • 20:00
  Camp-fire – fælles dialog med Kommunaldirektør
Dag 2
 • 08:00
  Morgenmad
 • 09:00
  Tilbageblik og rammesætning af dag 2
 • 09:30
  ”Klap kæphesten” v/Komponent
  - Et dilemmaspil om udvikling, roller og ståsteder
 • 11:45
  Frokost
 • 12:30
  Det kommunale landskab v/Komponent
 • 14:30
  Opsamling, afrunding og perspektivering

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag