NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Politikudviklingsspillet: Der kommer nye virkeligheder i spil

"Det var fedt at spille med borgere, ellers kunne det hurtigt blive en politisk snak om budgetter og alt det, man allerede gør. Sådan noget kom vi slet ikke ind på, for udgangspunktet var helt anderledes. Der kommer nye virkeligheder i spil", siger Morten Schou Jørgensen.

Han er kommunalpolitiker i Vallensbæk Kommune og er vant til at diskutere, men rammen er en anden denne fredag, hvor han er blandt de 36 gæster, der spiller Politikudviklingsspillet i KL og COKs telt på Folkemødet (Allinge Røgeri F2). Ved Mortens Schou Jørgensens bord sad også Tonny Lauridsen, som er udvalgsformand i Solrød Kommune. De resterende omkring spillebordet var borgere og frivillige, som var kommet for at få indflydelse på udvikling af den fiktive Kattegat Kommune.   

Temaet for formiddagens politikudviklingsspil er udvikling af udkantsområderne. I løbet af spillet præsenteres deltagerne for en række tiltag, som diskuteres ved bordene inden man vælger de tiltag, som ifølge spillerne selv vil være de bedste løsninger til at tiltrække borgere i den fiktive Kattegat Kommune. I dette spil skal de vurdere fire scenarier: at tiltrække unge ved at bygge en uddannelsesinstitution, at sætte fokus på bæredygtighed ved f.eks. at bygge en vindmøllepark, at gøre plads til alle ved at opføre et flygtningecenter eller at tiltrække børnefamilier fra byerne ved at bygge gode daginstitutioner og låneboliger.  

Selv om det mest populære tiltag i denne spillerunde var at tiltrække flere unge (som i øvrigt i sidste øjeblik overhalede tiltrækning af børnefamilier), er dialogen vigtigere end resultatet i politikudviklingsspillet.   

"Jeg synes man kommer rundt om nogle andre problemstillinger. Man sidder der med sin egen vinkel og tror, at man forstår det hele – også hvad der er på spil for alle andre. Her kommer andre meninger i spil, man hører hvordan andre ser verden og hvad der er vigtigt for dem. Det er interessant at opleve", siger Morten Schou Jørgensen.   

Politikudvikling er et processpil udviklet i et samarbejde mellem COK og GameLab, og spillet har premiere på Folkemødet. Her er fokus på udvikling af udkantsområder, men spillet kan anvendes til at sætte fokus på en lang række af de velfærdsproblemstillinger, man arbejder med i kommunerne:   

"Spillet kan bruges, når man arbejder med udfordringer i forhold til f.eks. at tage hånd om de unges uddannelse og fremtid eller at skabe en sammenhængende politik for udvikling af et bæredygtigt erhvervsliv", siger Søren Skov, som er chefkonsulent i COK og ansvarlig for Politikerakademiet.   

LÆS OGSÅ: Danske kommuner: God stemning giver bedre budgetter  

Kontakt Claus Damgaard, hvis du vil høre mere om, hvordan Politikudviklingsspillet kan være en del af jeres visions- eller politikudviklingsproces. 

Politikerakademiet i COK bidrager til styrkelsen af det lokale demokrati og det politiske lederskab i udviklingen af fremtidens kommune. Det sker gennem seminarer, workshops og andre læringsaktiviteter, der understøtter kommunalpolitikernes roller og samarbejdsflader i relation til politisk og administrativ ledelse, borgere, foreninger, virksomheder, kommuner, folketing og det internationale samfund.