Politikudviklingsspillet

Skab fælles afsæt for politikudvikling mellem politikere og med borgere.

Der er mange interesser og hensyn på spil, når kommunalbestyrelser og udvalg skal finde løsninger på kommunens udfordringer. Nye politiske tiltag skal sætte en klar retning for kommunens fremtidige indsatser, men hvis beslutningstagerne er splittede, kan det være svært at skabe visionære politikker og strategier. 

LÆS OGSÅ: Politikudviklingsspillet – der kommer nye virkeligheder i spil    

Politikudviklingsspillet hjælper jer til at skabe en klar og struktureret samtale, hvor alle hensyn bliver bragt i spil, og hvor beslutningstagernes forskellige ideer kan testes og udvikles i et samarbejde mellem f.eks. kommunalbestyrelsen eller mellem politikere og borgere.

Test politiske ideer og skab enighed

Politikudviklingsspillet simulerer en beslutningsproces med deltagerne i rollen som sig selv. I samarbejde med borgerne, bestyrelsen eller udvalget kan I teste jeres politiske ideer ift. til de udfordringer og de krav, I hver dag bliver stillet over for. Vi tilrettelægger spillet, så det kan tage udgangspunkt i generelle politiske udfordringer eller helt konkrete problemstillinger, som er på dagsordenen i jeres udvalg eller kommune.

Spillet hjælper jer til at afdække uenigheder og uoverensstemmelser og hjælper jer til at opnå en fælles forståelse for problemstillingen. Med et fælles udgangspunkt får I mulighed for at skabe mere konstruktive og frugtbare politiske diskussioner, som i sidste ende kan føre til bedre og mere holdbare beslutninger.   

Hvordan bruges spillet? 

Spillet kan bruges som procesværktøj på tema- og dialogmøder med borgerne eller i konkrete beslutningssammenhænge i kommunalbestyrelse og udvalg. Her skaber spillet rammerne for den gode samtale, hvor alle ideer og udfordringer systematisk tages op på en sjov og inddragende måde i et ufarligt og neutralt rum.   Selve spillet varer minimum time, men vi anbefaler, at spillet bruges som del af en politikudviklingsproces, så gode ideer fra spillet føres med ud i virkeligheden. COK tilbyder at facilitere processen forud for og efter spillet – kontakt os for en dialog om jeres behov.   

Billeder af Politikudviklingsspillet, brikkerne og kortene


Politikudviklingsspillet af udviklet i samarbejde med GameLab og er en del af Politikerakademiet i COK. Politikerakademiet bidrager til at styrke det lokale demokrati og det politiske lederskab i udviklingen af fremtidens kommune.

Læs mere om Politikerakademiets og COKs aktiviteter for politikere

Vil du vide mere?