Mere om Politikerakademiet

Vi skal forstå og acceptere, at der er behov for lokalt udviklede tilgange, ellers får vi aldrig de kreative og innovative løsninger, der skaber lokalt engagement, brugertilfredshed – og i sidste ende bedre velfærd. 

Politikerakademiet i COK har fokus på kommunalpolitikerne og på de mange samarbejdsflader, der opstår i relationen til politisk og administrativ ledelse og til borgere, foreninger, virksomheder, andre kommuner, folketing og det internationale samfund. Det er vores vision at bidrage til styrkelsen af det lokale demokrati og det politiske lederskab i udviklingen af fremtidens kommune.    Vi udvikler seminarer, workshops og andre læringsaktiviteter, som understøtter kommunalpolitikernes roller. Det gør vi ud fra en fem principper, som er formuleret i samarbejde med vores politiske rådgiverforum, og som er baseret på mere end 40 års erfaring med udvikling af det kommunale folkestyre:   

 • Politikerakademiet skal skabe inspiration til at styrke det lokale demokrati og udvikle det politiske lederskab
   
 • Den samlede kommunalbestyrelse er borgernes stemme i udvikling af kommunen
   
 • Kommunalpolitikere skal have rum for politikudvikling gennem mødet med andre kommunalpolitikere
   
 • Samtaler, erfaringsudvikling og debat er centrale arbejdsformer i Politikerakademiets ydelser
   
 • Politikerakademiet formidler ikke politiske holdninger eller normativer for, hvordan kommunalpolitikeren udfylder sin rolle som folkevalgt.
   

Vil du vide mere?