Målgruppe

Medarbejdere og team-, fag- koordinatorer/-ledere

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Gem som favorit

Én plan sammen med borgeren og kompetencer for tværfagligt samarbejde

Tag dine kollegaer med på temadag og arbejd med temaerne: En helhedsorienteret plan til borgere og – som forudsætning for, at loven vil fungere i praksis - kompetencer for tværfagligt samarbejde.

Regeringen lancerede i oktober 2018 reformen ”Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats”. Regeringen ønsker med reformen at gøre grundlæggende op med den måde, som den offentlige sektor møder borgeren på. En ny samlet hovedlov skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og som indebærer, at borgere og familier med komplekse problemer får én samlet indgang.

Ønsket om at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt er ikke nyt for kommunerne – men hvilke muligheder er der, og hvad får borgeren ud af det?

På temadagen tager vi afsæt i loven om En helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer. Vi ser bl.a. på:

  • Hvad der er det nye i loven?
  • Hvilke intentioner der er bag loven?
  • Hvad det skaber af dilemmaer og ikke mindst muligheder for jer praktikere i kommunerne?
  • Hvilken værdi skaber loven og samarbejdet med kommunen for borgerne?

Fokus på tværfaglige samarbejdskompetencer
Loven er jo bare trykte ord – succes afhænger af den måde loven forvaltes og udmøntes på.

På temadagen får du derfor også et indblik i, hvilke kompetencer hos medarbejdere, der skaber grobund for succesfuldt tværfagligt samarbejde. Kommunerne har erfaringer med samarbejde på tværs, men er det tværgående samarbejde blevet til mere end aftaler om organisering, arbejdsgange og økonomi?

Tværfaglige samarbejdskompetencer er en meta-kompetence. Det kræver vilje og evner til: at bringe aktører sammen, så der kan udveksles ideer og ressourcer; at bringe sprog, forståelser og fagudtryk på en fællesnævner, at få afstemt handlinger og udviklet normer til samspil og få folk til at investere i samarbejdet og forpligte sig i arbejdet. Disse metakompetencer, også kaldet koblingskompetencer, dykker vi ned i på temadagen.

På temadagen opnår du viden om loven og intentionerne med Én Plan samt hvad loven har af indvirkning på andre love. Du kan blive inspireret til, hvordan I kan kvalificere arbejdet med Én Plan. Tillige vil du blive klogere på ny viden om kompetencer, som kan styrke det tværfaglige samarbejde i din kommune.

Tilrettelæggelse

Temadagen foregår med en vekslen mellem oplæg i plenum og dialog i grupper, individuel og kollegial refleksion og videndeling.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er