Plads til forbedring når kommunerne bruger frivillige

Ny undersøgelse fra COK viser, at der fortsat er lang vej, inden frivillige borgere bliver en fast og integreret del af kommunernes opgaveløsning.

I anledning af, at COK i samarbejde med Socialstyrelsen og Center for frivilligt socialt arbejde arrangerer Danmarks største konference om frivillighed: ”Frivillighed 2015 – social velfærd i kommunerne, besluttede COK sig for at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt konferencens 250 deltagere.

Hovedkonklusionen er, at landets kommuner har en frivillighedsstrategi, som de kommunale medarbejderne har kendskab til. Netop nu består udfordringen i at få strategien omsat i praksis. At få bygget bro mellem de kommunale enheder og de frivillige,” fortæller Bjarne Richter Bjelke, chefkonsulent i COK.

Ifølge undersøgelsens deltagere er en bedre inddragelse af de decentrale kommunale enheder og en styrkelse af kommunernes frivillighedskoordinatorer nøglen til, at frivillighedsstrategien kan blive omsat til konkret opgaveløsning. 

Godt en tredjedel af undersøgelsens deltagere oplever barrierer, når frivillighedsstrategien skal omsættes i konkrete løsninger af opgaver.

Barrierer ved frivillighedsstrategien

35 procent af respondenterne oplever barrierer ved frivillighedsstrategien. 


Ud fra undersøgelsen kan vi se, at godt en tredjedel af respondenterne oplever barrierer, når de forsøger at omsætte den enkelte kommunes frivillighedsstrategi til egentlig opgaveløsning. Som barrierer nævner respondenterne, at strategien er utydelig, at strategien ikke tager nok højde for virkeligheden, manglende ressourcer og forskel i forvaltningen og enhedernes forventninger til strategien, siger Bjarne Richter Bjelke. 


Bindeleddet mellem kommunernes centrale forvaltninger og de mange institutioner er altafgørende for, at en frivillighedsstrategi bliver mere en blot strategi. Her har frivillighedskoordinatoren en vigtig rolle.

Frivillighedskoordinatorens vigtige rolle

Blandt respondenterne er det kun 35 procent, der oplever, at frivillighedskoordinatoren har tilstrækkelig gennemslagskraft.

Ifølge respondenterne har de kommunale frivillighedskoordinatorer ikke den nødvendige gennemslagskraft. Her er det oplagt at tænke, at en opprioritering af den enkelte frivillighedskoordinator kunne være med til at mindske eller måske endda fjerne nogle af de barrierer, som ansatte og frivillige oplever ude i landets kommuner, siger Bjarne Richter Bjelke. 
 

Vil du vide mere?