Målgruppe

Socialrådgivere, sagsbehandlere, mentorer, vejledere, jobkonsulenter, støttekontaktpersoner og bostøtter, der møder mennesker med personlighedsforstyrrelser i det daglige arbejde og deres ledere.

Samarbejdspartner
Team for Personlighedsforstyrrelser, Regionspsykiatrien Silkeborg
Gem som favorit

Personlighedsforstyrrelser: Sådan støtter du bedst

Få indblik i de vanskeligheder, borgere med personlighedsforstyrrelser kan have, større indsigt i deres måde at reagere samt redskaber til, hvordan du kan skabe et godt og varigt samarbejde.

Vi introducerer dig for elementer fra behandlingsmetoden Dialektisk Adfærdsterapi, der er en evidensbaseret behandlingsform, der har til formål at støtte borgeren i at regulere ekstreme følelser og reducere uhensigtsmæssig adfærd. Derudover får du konkrete redskaber og øvelser du kan anvende i mødet med borgeren, hvor der er fokus på både tydelighed og anerkendelse.

Indhold

På kursusdagen vil vi gennemgå følgende:
• Personlighedsstrukturen Emotionel Ustabil både impulsiv som borderline type.
• Grundlaget for Dialektisk Adfærdsterapi samt gennemgang af Færdighedstræningsmodulerne i behandlingen.
• Øvelser i relevante færdigheder, der er anvendelige i hverdagen, både i mødet med borgeren som med kollegerne, venner og familie.
• Øvrige personlighedsforstyrrelser bliver kort gennemgået.

Tilrettelæggelse

Kurset er udviklet i samarbejde med Team for Personlighedsforstyrrelser, Regionspsykiatrien Silkeborg. Underviserne er eksperter på området, og har mange års erfaring i at arbejde med borgere med personlighedsforstyrrelser.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er