Målgruppe

Modulet henvender sig særligt til team-, afdelings- og institutionsledere i offentlige organisationer.

Kursusdatoer
 • Herlev - Efterår 2020:

  Undervisning: 17.8. + 3.9. + 11.9. + 23.9. + 8.10. + 29.10. + 12.11. + 20.11.2020
  Læringsteamdage: 24.8. + 17.9. + 1.10. + 22.10. + 5.11.2020
  Vejledning: 1.12.2020
  Aflevering: 7.12.2020
  Eksamen: 14. + 15.12.2020
  Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår i vores lokaler i Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev fra kl. 9.00 - 15.00.

  Underviser på modulet er Marianne Vesterbirk.

  Marianne:
  - Er uddannet Cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter
  - Er optaget af, at der er en sammenhæng mellem en organisations strategiudvikling og organisationens kerneydelse - den konkrete praksis
  - Har en solid faglig viden inden for (udvikling af) velfærdsområderne og den offentlige sektor, både praktisk og teoretisk.
  - Er skarp på at skabe de rammer og de relationer, der kan understøtte et godt lærings- og udviklingsmiljø.
  - Kan se mulighederne i dialoger på tværs – og hun elsker det, hun laver

  Tidligere studerende siger om Marianne Vesterbirk:
  ”Hun er god til at gå i Meta og ændre undervisningens gang”

  "Marianne Vesterbirk har været formidabel til at undervise, og heraf et højt fagligt udbytte"

  "Marianne Vesterbirk er virkelig en god underviser. Hun gør hele forløbet interessant"

  "Marianne gennemgik indholdet på et niveau, som var let forståeligt. Det var en praksisnær undervisning, som gjorde stoffet relevant"
  --------------------
 • Næstved - efterår 2020:

  Undervisning: 17.8. + 3.9. + 11.9. + 23.9. + 8.10. + 29.10. + 12.11. + 20.11.2020
  Læringsteamdage: 24.8. + 17.9. + 1.10. + 22.10. + 5.11.2020
  Vejledning: 1.12.2020
  Aflevering: 7.12.2020
  Eksamen: 14. + 15.12.2020

  Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår i COKs lokaler, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved - fra kl. 9.00-15.00

  Underviser på modulet er Marianne Vesterbirk.
  --------------------
 • Aalborg - efteråret 2020

  Undervisning: 20.8 + 1.9. + 2.9. + 22.9. + 1.10. + 28.10. + 9.11. + 10.11.2020
  Læringsteamdage: 27.8. + 10.9. + 24.9. + 8.10. + 5.11. + 19.11.2020
  Vejledning: 11.11.2020
  Aflevering: 14.12.2020
  Eksamen: 5.1.2021
  Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår hos COK, Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg, fra kl. 9.00 - 15.00.

  Underviser er Susanne Østergaard:
  Susanne er uddannet cand.merc. med efteruddannelse inden for blandt andet ledelse, kommunikation, forretnings- og strategiudvikling. Susanne har mangeårig ledelseserfaring fra international, privat og offentlig virksomhed. Siden 2004 har hun som selvstændig konsulent samarbejdet med ledere og medarbejdere om udviklingsprocesser i en lang række offentlige organisationer.
  Kernekompetencerne er udviklingsprocesser inden for ledelse, kommunikation og strategi.

  Susanne har de sidste 10 år været ekstern underviser på Diplom i ledelse og Diplom i offentlig ledelse. Som underviser lægges vægt på at facilitere de studerendes læring i spændingsfeltet mellem teori og ledernes egen praksis, og at etablere læringsrum, der på en gang er trygge og udfordrende for deltagerne.

  Det siger tidligere studerende om Susanne:
  ”Susanne er en god formidler og underviser. Det har været en fornøjelse at deltage i hendes undervisning”

  ”Meget levende undervisning, god variation, stor indsigt i faget, relevante eksempler”

  ”Dejlig levende undervisning med praksiseksempler, som gør det lettere at koble teori til praksis”

  ”Susanne er et omvandrende leksikon. Hun anvender et miks af teoretiske oplæg og gruppearbejde, det har fungeret godt for min læring”

  ”Susanne er god til at belyse materialet fra flere sider”

  ”Susanne underbygger teorier med mange praksiseksempler, hvilket gør undervisningen dynamisk og let fordøjelig”
  --------------------
Datoer
Næstved - efterår 2020:

Undervisning: 17.8. + 3.9. + 11.9. + 23.9. + 8.10. + 29.10. + 12.11. + 20.11.2020
Læringsteamdage: 24.8. + 17.9. + 1.10. + 22.10. + 5.11.2020
Vejledning: 1.12.2020
Aflevering: 7.12.2020
Eksamen: 14. + 15.12.2020

Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår i COKs lokaler, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved - fra kl. 9.00-15.00

Underviser på modulet er Marianne Vesterbirk.
--------------------
Pris: 16.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist15.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Vil du udvikle dig som leder – både fagligt og personligt? Vil du blive stærkere og skarpere på dig selv som leder i håndteringen af komplekse ledelsesopgaver på din egen måde?

Grundmodulet ’Det personlige lederskab og forandring’ er for dig, der er offentlig leder, og som gerne vil stå stærkt og være bevidst om eget lederskab og -rolle i en kompleks hverdag præget af mange aktører og interesser.
På modulet kommer du tæt på dig selv som leder; hvad motiverer dig? hvad er vigtigt for dig som leder at udstråle og handle på? I forlængelse af det lærer du også at kommunikere og formidle organisationens resultater og effekter til politiske interessenter, ligesom du lærer at oversætte og omsætte politiske mål og indsatser til dine medarbejdere og til organisationen.

Målet med modulet er, at du:
- Opnår forståelse af og indsigt i din lederrolle og ledelsesmæssige ståsted
- Udvikler din faglige og personlige identitet som leder
- Lærer at identificere og håndtere dilemmaer i organisationen gennem en øget forståelse af dit personlige lederskab
- Får en række nye ledelseskommunikative redskaber, som du kan bruge til at skabe engagement og følgeskab i organisationen
- Udvikler kompetencer til at kommunikere og formidle resultater og effekt til politiske og eksterne interessenter

Indhold

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:
1. Dit personlige lederskab i en offentlig kontekst under konstant forandring
2. Forståelsen af din egen ledelsespraksis i håndteringen af dilemmaer og udfordringer i den offentlige organisation
3. Din personlige ledelsesfortælling – at tydeliggøre dit eget ståsted og håndhæve dine værdier som leder
4. Det dynamiske ledelsesbegreb og lederen som rollemodel – magt, relationer, loyalitet og følgeskab
5. Intern ledelseskommunikation – teorier og metoder til at opnå engagement, følgeskab og medledelse i forandringsprocesser
6. Ekstern ledelseskommunikation – teorier og metoder til at kommunikere og formidle resultater og effekt til eksterne, politiske interessenter

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdag, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er