Målgruppe

Modulet henvender sig særligt til team-, afdelings- og institutionsledere i offentlige organisationer.

Kursusdatoer
 • Næstved - efterår 2020:
  Datoer er på vej
  --------------------
 • Aalborg - efteråret 2020

  Undervisning: 20.8 + 3.9. + 17.9. + 1.10. + 22.10. + 5.11. + 19.11. + 26.11.2020
  Læringsteamdage: 27.8. + 10.9. + 24.9. + 8.10. + 28.10. + 12.11..2020
  Vejledning: 3.12.2020
  Aflevering: 17.12.2020
  Eksamen: 7.1.2021
  Tilmeldingsfrist: 18.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår hos COK, Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg, fra kl. 9.00 - 15.00.
  Underviser er Michael Dupont
  --------------------
 • Herlev - efteråret 2020
  Datoerne er på vej
  --------------------
Datoer
Næstved - efterår 2020:
Datoer er på vej
--------------------
Pris: 16.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist15.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Vil du udvikle dig som leder – både fagligt og personligt? Vil du blive stærkere og skarpere på dig selv som leder i håndteringen af komplekse ledelsesopgaver på din egen måde?

Grundmodulet ’Det personlige lederskab og forandring’ er for dig, der er offentlig leder, og som gerne vil stå stærkt og være bevidst om eget lederskab og -rolle i en kompleks hverdag præget af mange aktører og interesser.
På modulet kommer du tæt på dig selv som leder; hvad motiverer dig? hvad er vigtigt for dig som leder at udstråle og handle på? I forlængelse af det lærer du også at kommunikere og formidle organisationens resultater og effekter til politiske interessenter, ligesom du lærer at oversætte og omsætte politiske mål og indsatser til dine medarbejdere og til organisationen.

Målet med modulet er, at du:
- Opnår forståelse af og indsigt i din lederrolle og ledelsesmæssige ståsted
- Udvikler din faglige og personlige identitet som leder
- Lærer at identificere og håndtere dilemmaer i organisationen gennem en øget forståelse af dit personlige lederskab
- Får en række nye ledelseskommunikative redskaber, som du kan bruge til at skabe engagement og følgeskab i organisationen
- Udvikler kompetencer til at kommunikere og formidle resultater og effekt til politiske og eksterne interessenter

Indhold

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:
1. Dit personlige lederskab i en offentlig kontekst under konstant forandring
2. Forståelsen af din egen ledelsespraksis i håndteringen af dilemmaer og udfordringer i den offentlige organisation
3. Din personlige ledelsesfortælling – at tydeliggøre dit eget ståsted og håndhæve dine værdier som leder
4. Det dynamiske ledelsesbegreb og lederen som rollemodel – magt, relationer, loyalitet og følgeskab
5. Intern ledelseskommunikation – teorier og metoder til at opnå engagement, følgeskab og medledelse i forandringsprocesser
6. Ekstern ledelseskommunikation – teorier og metoder til at kommunikere og formidle resultater og effekt til eksterne, politiske interessenter

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdag, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er