Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Gem som favorit

Det personlige lederskab (5 ECTS)

Modulet udvikler og forbedrer dine evner til at bringe personlige ressourcer i spil uden at sætte dig selv over styr.

Du øger din indsigt i og evne til at reflektere over egen ledelsespraksis samt personlige forcer og udviklingsområder - og styrker samtidig dine kompetencer som rollemodel, brobygger og kommunikator, herunder i relation til de særlige udfordringer, der kan være ved at lede fagprofessionelle.

Du bliver i stand til at bruge evaluering fra medarbejdere, lederkolleger og overordnede aktivt og konstruktivt til at udvikle dit lederskab - og øger din kapacitet til at agere rodfæstet under pres, herunder at kunne håndtere dilemmaer og agere konstruktivt i krisesituationer.

Du skærper din opmærksomhed på, hvilke ressourcer, der kan hentes fra kollegiale netværk, så der kan hentes sparring og inspiration til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer.

Indhold

På modulet arbejder vi med tre hovedtemaer:

1. Det personlige lederskab som fortælling og fortolkning
Temaet fokuserer på at udvikle din forståelse af og indsigt i dit eget lederskab og hvordan dine egne ressourcer, værdier og etik konstituerer lederskabet: Hvem er jeg, når jeg er leder i et kommunalt ledelsesfællesskab? Hvilke ressourcer og udfordringer har jeg som leder? Du kommer til at arbejde med at identificere og håndtere dilemmaer i det organisatoriske krydspres.

2. Roller, positioner og relationer
Der arbejdes med at udvikle din forståelse af et dynamisk refleksivt ledelsesbegreb, hvor ledelse sker i relationer. Rollebegrebet og lederen som rollemodel udforskes. Begreberne magt, legitimitet, autenticitet og loyalitet sættes i spil.

3. Ledelsesrummet
Der arbejdes med, hvordan du kan iagttage og medskabe dit eget ledelsesrum i teori og praksis. Der undersøges ressourcer i de store lederfællesskaber, og hvordan netværk og sparring skabes og anvendes, så de/det kan understøtte og inspirere dig i din håndtering af ledelsesmæssige udfordringer.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave er på max. 8 sider pr. person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er