Personalepolitisk dag 2018

OHRC logo

 

 

Foreningen af Offentlige HR Chefer, OHRC og COK inviterer igen til en faglig HR-dag med personalepolitiske temaer i højsædet. Personalepolitisk Dag er målrettet de HR-chefer og konsulenter, som både strategisk og driftsmæssigt sikrer kommuners og regioners håndtering af HR-opgaverne.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til en inspirerende dag i Kolding, hvor vi sætter fokus på ny forskning og nye tendenser på HR-området.

Kolding den 30. januar 2018

Flere af konferencens temaer er sat på dagsordenen som følge af HR-chefernes svar til den årlige HR-survey, som COK gennemfører i samarbejde med OHRC. Derfor sætter vi i år blandt andet fokus på rekruttering og onboarding, digitaliseringen og dens organisatoriske konsekvenser, faglig ledelse samt talentudvikling. 

HR-surveyen peger samtidig på, at nærhed og adgang til direktionen er noget af det, der opleves som HR's store styrke. For at kunne yde optimal ledelsesrådgivning er det vigtigt at vide, hvad direktionen er optaget af. Derfor stiller vi på konferencen skarpt på en af de tendenser, der har inspireret en lang række kommunale topledere igennem de seneste år, nemlig 'Den nye syntese'. 

Du kan læse HR-surveyen 2017 her

Vi håber med dette program at appellere til både direktører, HR-/personalechefer og konsulenter, der har interesse for eller daglig berøring med HR og/eller personale- og organisationsudvikling i bredeste forstand.

Tilmeld dig allerede nu til Personalepolitisk Dag 2018, så du sikrer dig en plads på årets faglige HR-konference.