Målgruppe

Konferencen retter sig mod ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold.

Kursusdatoer
 • KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

  16.09.2019 kl. 09:30 - kl. 16:15
Datoer
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

16.09.2019 kl. 09:30 - kl. 16:15
Pris: 2.300 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist15.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Personalejuridisk konference for selskaber inden for KL's arbejdsgiverområde

Klassisk ansættelsesret, aktuel retspraksis, nye emner inden for personaleområdet

Indhold

Igen i år afholder KL personalejuridisk konference for kommunale selskaber m.v., der er omfattet af KL's overenskomster. Konferencen retter sig mod ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med personale-juridiske forhold, og som skal kunne tackle både dagligdags og mere komplicerede personalejuridiske problemstillinger.

Emnerne på årets konference er følgende:

 • Gennemgang af de nyeste afgørelser inden for det personalejuridiske område
 • Seneste nyt om databeskyttelse og ansættelsesforhold
 • Handicap – status efter seneste retspraksis
 • De nye ferieregler med særlig fokus på overgangsreglerne.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst og morgenmad
 • 10:00
  Velkomst - introduktion til program
  Ved juridisk chef Pernille Christensen, KL - Jura og EU
 • 10:15
  Domme og kendelser 1. del
  Konferencen starter med gennemgang af en række principielle og interessante afgørelser inden for det personalejuridiske område.

  Ved juridisk chef Pernille Christensen, KL - Jura og EU og chefkonsulent Gert Højby,
  KL - Jura og EU
 • 10:50
  Kort pause
 • 11:00
  Seneste nyt om databeskyttelse
  De nye databeskyttelsesregler fik virkning fra 25. maj 2018.
  Siden har databeskyttelsen utvivlsomt været et af de mest omtalte emner overhoved, og samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og ansættelsesforhold har vist sig at være et kapitel for sig.
  På konferencen ser vi på seneste nyt om databeskyttelsesreglernes anvendelse i forbindelse med ansættelsesforhold bl.a. med afsæt i Datatilsynet vejledning om dette emne, som blev udsendt i slutningen af november 2018.

  Ved chefkonsulent Karin Hoffmann-Hansen, KL - Jura og EU
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Handicap – status efter den seneste retspraksis
  Overvejelser om en medarbejders mulige beskyttelse mod forskelsbehandling grundet handicap dukker til stadighed op i sager vedrørende afskedigelse af medarbejdere, der helt eller delvist er sygemeldte.
  Vi gør status efter højesteretsdommene fra november 2017 og ser på hvordan retspraksis siden har udviklet sig og stiller skarpt på de faldgruber, arbejdsgiver kan stå overfor i afskedigelsesprocessen.

  Ved chefkonsulent Lotte Bryde, KL - Jura og EU
 • 14:00
  Pause
 • 14:15
  Domme og kendelser 2. del
  Vi fortsætter gennemgangen af en række principielle og interessante afgørelser inden for det personalejuridiske område

  Ved juridisk chef Pernille Christensen, KL - Jura og EU og chefkonsulent Gert Højby,
  KL - Jura og EU
 • 14:45
  Ferie! De nye regler på ferieområdet- hvad er nyt, og hvad skal I særligt være opmærksomme på i forbindelse med overgangsperioden.
  1.september 2020 træder de nye ferieaftaler i kraft. På det kommunale område vil der fremadrettet gælde to aftaler, der supplerer hinanden. Med henblik på en smidig overgang skal der ske indefrysning af optjente feriemidler i perioden fra 1. september til 31. august 2020.
  Oplægget giver et kort rids af de nye aftaler og principper omkring samtidighed, betalt ferie på forskud og kollektiv ferielukning mm. Samtidig ser vi på de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende overgangsordningen, herunder hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig i forhold til indefrysningen, og hvad der sker i forhold til de indefrosne midler, når en medarbejder fratræder.

  Ved Chefkonsulent Isabel Bjørg Carlander, KL - Arbejdsgiverpolitisk Center
 • 15:15
  Afrunding af konferencen
  Ved juridisk chef Pernille Christensen, KL - Jura og EU

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er