Målgruppe

Medarbejdere med løn- og personaleopgaver
Løn- og personalekonsulenter.

Kursusdatoer
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
  maj 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  august 2020 - december 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
  november 2020 - december 2020
 • Holstebro
  Undervisning
  august 2020 - november 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
  november 2020 - december 2020
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2020 - november 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
  november 2020 - december 2020
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2020 - november 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
  november 2020 - december 2020
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2020 - november 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
  november 2020 - december 2020
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2020 - november 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
  november 2020 - december 2020
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2020 - december 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
  januar 2020
Videoer
Datoer
COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
Undervisning
januar 2020 - maj 2020
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.
maj 2020
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Personalejura og HR

Med dette modul bliver du i stand til at udføre opgaver inden for HR og personale i forbindelse med f.eks. forhandling, vejledning og rådgivning.

Få et indgående kendskab til bestemmelserne inden for løn- og personaleområdet og bliv i stand til at udføre opgaver inden for kommuners/regioners HR område.
Bliv i stand til at fungere som konsulent ved fx forhandlings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver i forbindelse med løn- og personaleadministration.
Få forståelse for en personalepolitiks betydning i forhold til rekruttering, personaleudvikling og personaleafvikling.
Lær at analysere konkrete personalejuridiske problemstillinger og at vurdere, hvilke løsninger der vil være relevante i den konkrete sag.
Få indsigt i de relevante lovområder. Lær at finde korrekte love, regler og aftaler og bruge disse i praksis.

Indhold

Modulets hovedtemaer

Arbejdsmarkedet
Personalepolitik og personaleplanlægning
MED og arbejdsmiljø
Retsgrundlaget og ansættelsesformer
Lønforhold
Kompetenceudvikling
Ferie
Sygdom og fravær af familiemæssige årsager
Det sociale kapitel
Seniorpolitik og pensionsformer
Tjenstlige sanktioner og uansøgt afsked

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå et indgående kendskab til de bestemmelser, der anvendes inden for personaleområdet, og baggrunden for bestemmelserne, samt opnå forståelse for, hvordan de kan arbejde systematisk med disse bestemmelser i den daglige løn- og personaleadministration
 • forstå betydningen af, at en organisation har en personalepolitik, og forstå, hvilken sammenhæng personalepolitik har med personaleplanlægning
 • forstå, hvordan medarbejderne inddrages i arbejdet med medindflydelse og medbestemmelse.

De studerende skal

 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem således, at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger
 • kunne rådgive og udføre opgaver inden for HR området

De studerende skal

 • kunne anvende den opnåede teoretiske viden på HR området til i praksis at udføre konkrete personaleadministrative opgaver
 • analysere konkrete problemstillinger og udføre opgaver, hvor de skal fungere som konsulent inden for HR området.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er