Målgruppe

Decentrale ledere.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Pris: 33.250 kr.
Dagsprisen er excl. moms og inkl. undervisningsmateriale. Max. deltagerantal er 20. Rekvirenten afholder udgiften til lokaler, av-udstyr og forplejning samt undervisernes opholds-/transportudgifter.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Personalejura for decentrale ledere

På kurset får du et indgående kendskab til de vigtigste personalejuridiske regler. Vi gennemgår de regler, der gælder ved ansættelsen, under ansættelsen og når et ansættelsesforhold skal afsluttes. Gennemgangen tager afsæt i den decentrale leder og har bl.a. fokus på rekrutteringssituationen, sygdom og sygefravær, diskrimination, tjenstlige samtaler, advarsler og afsked.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er