Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Gem som favorit

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud og private pasningsordninger

Den nye reform - og en styrket pædagogisk læreplan på dagtilbudsområdet kalder (måske) på genbesøg i kommunens tilsynskoncept.

Indhold

I er sikkert godt i gang med både kompetenceudvikling og pædagogiske strategier i forhold til den nye dagtilbudsreform - men har I husket det pædagogiske tilsyn?
Lever jeres nuværende tilsynskoncept op til de nye krav og forventninger til det pædagogiske arbejde?
Kan jeres tilsynskoncept anvendes i forhold til de nye pasningstilbud (fleksibel pasning & de nye krav til private pasningstilbud)?

Er du i tvivl - eller har du bare lyst til at blive klogere på det pædagogiske tilsyn - så meld dig til denne temadag, hvor du ikke alene vil få viden og indsigt i, hvad der rent lovgivningsmæssigt stilles af krav til pædagogisk tilsyn i dagtilbud i dag - men også vil blive beriget med ideer fra andre kommuners fokus på indhold i deres tilsyn.

COK byder med denne temadag ind i et fagligt rum for tilsynsførende konsulenter, hvor vi vil gennemgå de nye lovgivningsmæssige rammer på området, med særligt fokus på kommunernes pligt til at føre pædagogisk tilsyn – med hvad og hvorfor.

Dagens faglige oplæg vil stille skarpt på, hvad der egentlig står i dagtilbudsloven om kommunerens pligt til at føre pædagogisk tilsyn, og vil danne grundlag for god dialog og refleksion til dagens gruppearbejde.

Ud over de rent lovgivningsmæssige rammer, vil vi berøre emner som:

  • Hvordan får vi indarbejdet de seks læreplanstemaer i et tilsynskoncept, uden det nødvendigvis bliver en tjekliste - eller indikerer opdeling i seks søjler?
  • Hvordan kan vi føre tilsyn med, om der arbejdes ud fra det fælles pædagogiske grundlag - og om begreber som medbestemmelse og demokrati lever i dagligdagen?
  • Hvordan får vi fokus på børneperspektivet i vores tilsyn - ja - hvad med legen - og kan / skal vi føre tilsyn med leg og læring?

Dagen vil også byde på gennemgang af de nye pasningsformer, der med den sidste lovgivning for området er kommet til.

Vi vil stille skarpt på, hvordan kommunen kan føre tilsyn i de fleksible pasningstilbud, hvor børnene passes både i dagtilbud og hjem, og hvordan der kan føres tilsyn med, at de private pasningsordninger arbejder inden for de nye rammer om etablering af gode og udviklende læringsmiljøer.

Pædagogisk tilsyn i pasningstilbud som skal arbejde med den pædagogiske læreplan, må nødvendigvis være anderledes, end det tilsyn som kommunen fører med nye pasningsformer som fleksibelpasning private pasningstilbud. Men hvad er helt konkret forskellen?

Dagen vil veksle mellem faglige oplæg og dialog i grupper på tværs af de deltagende kommuner.

Dit udbytte efter dagen:

  • Du vil få viden og overblik over de lovgivningsmæssige krav til pædagogisk tilsyn i forskellige pasningsformer.
  • Med den nye viden, kan du blive bedre til at planlægge, gennemføre og reflektere over - hvorfor og hvordan I fører tilsyn i jeres kommune - hvad skal vi gøre mere af og mindre af?
  • Du får mulighed for at lære af andre kommuners måde at føre tilsyn på, og hvordan deres udfordringer og løsninger ser ud.
  • Du får også mulighed for at spille jeres tilsynskoncept på banen undervejs – hvis du har lyst. Få det kvalificeret!

Godt for din leder at vide – hvorfor skal du afsted på denne temadag?

  • Lederen får en konsulent, som er opdateret og med viden om, hvad der skal føres tilsyn med i relation til den nye reform og den styrkede pædagogiske læreplan.
  • Lederen får en konsulent, der kan være tovholder på gennemsyn og gennemarbejde af kommunens nuværende og fremtidige tilsynsramme.
  • Lederen får dermed en sikkerhed for, at der føres tilsyn med det, der skal føres tilsyn med.
Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent og underviser Jette Frandsen Pedersen vil underviser på dagen. Jette Frandsen Pedersen har erfaring både som pædagogisk konsulent, leder og dagtilbudschef - og kender dermed indgående til det at føre tilsyn i pædagogiske institutioner.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er