NYHED
COK bliver til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Pædagogisk, didaktisk og databaseret ledelse (10 ECTS)

Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.

På dette modul styrker du dine kompetencer til at arbejde med pædagogisk og didaktisk ledelse på et vidensbaseret grundlag. Vi sætter bl.a. fokus på, hvordan du kan organisere og lede ressourcepersonernes arbejde, så I skaber den bedst mulige praksis for elevernes læring.

Du lærer også at forholde dig til den store mængde data, du har til rådighed, og oversætte data til ny hverdagspraksis til gavn for skolens elever, og du får helt konkrete værktøjer til at indsamle, bearbejde, og analylere og træffe beslutninger på baggrund af data.

Og endelig lærer du at stå i spidsen for professionelle læringsfællesskaber og mestre balancen mellem på den ene side at udvise stærkt lederskab og på den anden side være åben over for input fra medarbejdere og teams.

På modulet opnår du bl.a. kompetencer til:

 • At lede en læringscentreret skole gennem organisering og ledelse af skolens ressourcepersoner
 • At se muligheder og begrænsninger i brugen af data og evidens som led i skolens udvikling
 • At forstå forskellige typer af data (kvalitative og kvantitative data), indsamle data og oversætte det til ny viden, der skaber bedre praksis for elevernes læring
 • At udvikle en kultur, hvor arbejdet med data bliver systematisk og integreret i skolens organisation
 • At lede professionelle læringsfællesskaber gennem distribueret ledelse.
Indhold

I løbet af modulets otte undervisningsdage arbejder du med fire hovedtemaer:

1. Ledelse af pædagogisk og didaktisk forankring i skolen og professionelle læringsfællesskaber

Her sætter vi fokus på de diskurser, der influerer på skolens kerneopgave og dermed på grundlaget for den pædagogiske og didaktiske ledelse. Du introduceres til teorier om skolens kerneopgave, professionelle læringsfællesskaber, professionel dømmekraft og professionsforståelse.

2. Ledelse af skolens ressourcepersoner og samarbejde med skolens teams

Vi sætter fokus på, hvordan du leder det kollektive ansvar for elevernes læring og introducerer reflekterende og professionelt undersøgende metoder i teamet. Skolelederadfærden er central i relationen mellem ledelsen, ressourcepersoner, de professionelle læringsfællesskaber og elevresultater, og derfor arbejder vi også med, hvordan et stærkt lederskab gennem distribueret ledelse skaber en positiv effekt på elevernes præstationer.

3. Data og evidens i skoleudviklingen samt analyse af data

Vi ser på forskellige datatyper (kvantitative og kvalitative) og dataindsamlingsmetoder, og arbejder med, hvordan denne viden kan kobles til ledelse og udvikling af skolens læringsmiljøer. Data bliver brugbar viden, når den analyseres og omsættes til handling. Derfor arbejder vi med forskellige analysetilgange i forhold til skolens datatyper. Hvilke typer af viden kan man forvente at få fra de forskellige datakilder? Og hvordan arbejder man med metodetriangulering og analysen af disse data?

4. Datainformeret læringsledelse: Observation, feedback og ledelsesmæssig sparring på undervisning og elevernes læring

Som skoleleder skal du lede processen med at sammenkæde data og beslutninger og omsætte dem til professionelle handlinger. Derfor sætter vi fokus på, hvordan du som leder og vejleder gennemfører observationer i undervisningen, deltager i teamsamarbejdet omkring undervisningen og giver feedback, der hjælper lærerne til at blive bedre til at fremme kvaliteten i kerneopgaven. Med udgangspunkt i den datainformerede didaktiske samtale sætter vi også fokus på de forbedringer, man kan arbejde med for at fremme kvaliteten i kerneopgaven.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af otte undervisningsdage, skriveværksteds- og vejledningsdag, opgaveskrivning og mundtlig eksamen med afsæt i opgaven.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

ECTS
10.00
Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser på modulet er Kristian Evendt.
Kristian er selvstændig konsulent med 10 års hands-on erfaring som skoleleder. Han har selv en diplomlederuddannelse og har siden også uddannet sig som coach og facilitator. Kristian har bl.a. undervist i systematisk skoleudvikling, holdt masser af oplæg om forandringsledelsesopgaven i folkeskolen og har også bred og dyb erfaring med skoleledelsessparring i lokale ledelsesteam.

Som underviser kender Kristian skolekonteksten indgående med stor og opdateret praktisk viden om skoleledelsesopgaven. Han forstår med andre ord din hverdag, for han har selv været der.

Som underviser, formidler og facilitator er Kristian optaget af at gøre en konkret forskel. Du kan mærke, at han brænder for folkeskolen og for dig og din ledelsesopgave. Han er optaget af, at læring sker helt konkret og tæt på ledelsesopgaven gennem træning - både i undervisningslokalet og i din hverdag på skolen. Du vil med andre ord blive udfordret og støttet til at arbejde konkret og måske på nye, bedre måder med din konkrete ledelsesopgave.

Målgruppe

Modulet er for alle skoleledere, pædagogiske afdelingsledere og ledere af skolefritidsordninger uanset erfaring samt pædagogiske konsulenter med ledelseslignende opgaver.

Kursusdatoer
 • Randers - Efterår 2021:

  Datoerne er på vej.
  Undervisning august - december

  Tilmeldingsfrist den 14. juni 2021
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
  Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Randers - Efterår 2021:

Datoerne er på vej.
Undervisning august - december

Tilmeldingsfrist den 14. juni 2021
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Pris: 0 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist14.06.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er