Målgruppe

Møderne er tilrettelagt for borgmestre, kommunalpolitikere, topchefer, økonomichefer og økonomikonsulenter m.v., der arbejder med budgetlægning og økonomistyring.

FORTSAT LEDIGE PLADSER 04.06.20

Samarbejdspartner
KL - Økonomisk Sekretariat
Prisen er ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Orienteringsmøder om Aktuel Kommunaløkonomi

Igen i år afholder KL og COK orienteringsmøder om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen - i år afholder vi møderne online.

Indhold
KL og regeringen har indgået en økonomiaftale for 2021. I denne uge afholder KL's Økonomiske Sekretariat og COK derfor tre onlinemøder, hvor der orienteres om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen. Der gives en grundig redegørelse for forløbet af forhandlingerne og de enkelte elementer i aftalen gennemgås. Ligeledes diskuteres såvel regeringens som KL's intentioner bag forhandlingerne.

Orienteringsmøderne om Aktuel Kommunaløkonomi er en anledning til en mere udførlig gennemgang i aftalens elementer.

Orienteringsmøderne tilrettelægges i samarbejde med KL´s Økonomisk Sekretariat. Kontaktperson er Louise Tarp Thorgaard, KL, E: LTR@kl.dk
COK varetager den administrative del, så tilmelding skal ske direkte til COK.

På grund af covid-19 afholder vi i år onlinemøder gennem Microsoft Teams. Deltagerne modtager kort forinden møderne information vedrørende login. Loginoplysningerne er personlige og gælder kun for den tilmeldte. Det er en forudsætning for at deltage i møderne, at du er ansat i en kommune.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er