COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Organisatorisk digitalisering

COK stiller med et forløb i organisatorisk digitalisering skarpt på de proces- og kompetencemæssige aspekter knyttet til den digitale implementering.

Sammen med jer tilrettelægger vi et læringsforløb som sikrer at implementering af nye produkter og løsninger sker hele vejen rundt.    Når fokus er gevinstrealisering og integration af nye arbejdsgange i hidtidige praksis, giver det stor mening at investere i at projektet får de optimale procesmæssige betingelser og den nødvendige kobling til det organisatoriske niveau.  

I forløbet kan vi fokusere på:

 • Forankring til kommunens overordnede strategi.
 • Opstilling og evaluering af kompetencebehov og –mål for indsatsen.
 • Aktiv og professionel styregruppebetjening.
 • Sikring af, at kommunens projekt- og procesmodel anvendes og udnyttes optimalt.
 • Coaching af interne projektledere i komplekse projekter.
 • Understøttelse af det kvalitative samspil mellem projektledere og kommunens porteføljeledelse.
 • Forankring af implementering i driften.
 • Refleksion og læring af projektet
 • Virkningsevaluering med fokus på effektskabelse undervejs i udviklingsprocessen.
 • Mekanismer til at stoppe eller ændre projektet, hvis det er nødvendigt.
 • Kompleksitetsmæssig forståelse af aktuelle udfordringer.

  I praksis vil COK deltage som projektets eksterne læringspilot og sparringspartner undervejs, med henblik at sikre fokus på proces, arbejdsgange, implementering og maksimal effektskabelse i digitale implementeringsprojekter.   COK råder over et internt og ekstern netværk af professionelle med stor erfaring i offentlige digitaliseringsprojekter.