Målgruppe

Modulet henvender sig særligt til team-, afdelings- og institutionsledere i offentlige organisationer.

Kursusdatoer
 • Herlev - Efterår 2020:

  Undervisning: 17.8. + 31.8. + 11.9. + 14.9. + 28.9. + 26.10. + 13.11. + 16.11.2020
  Læringsteamdage: 24.8. + 21.9. + 19.10. + 2.11. + 23.11.2020
  Vejledning: 20.11.2020 + 13.11., kl.15.00-17.30 og 16.11. kl.15.00-17.30
  Aflevering: 7.12.2020
  Eksamen: 11. + 14.12.2020
  Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår i vores lokaler i Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev fra kl. 9.00 - 15.00.

  Underviser på modulet er Susanne Østergaard.

  Susanne er uddannet cand.merc. med efteruddannelse inden for blandt andet ledelse, kommunikation, forretnings- og strategiudvikling. Susanne har mangeårig ledelseserfaring fra international, privat og offentlig virksomhed. Siden 2004 har hun som selvstændig konsulent samarbejdet med ledere og medarbejdere om udviklingsprocesser i en lang række offentlige organisationer.
  Kernekompetencerne er udviklingsprocesser inden for ledelse, kommunikation og strategi.

  Susanne har de sidste 10 år været ekstern underviser på Diplom i ledelse og Diplom i offentlig ledelse. Som underviser lægges vægt på at facilitere de studerendes læring i spændingsfeltet mellem teori og ledernes egen praksis, og at etablere læringsrum, der på en gang er trygge og udfordrende for deltagerne.

  Det siger tidligere studerende om Susanne:
  ”Susanne er en god formidler og underviser. Det har været en fornøjelse at deltage i hendes undervisning”

  ”Meget levende undervisning, god variation, stor indsigt i faget, relevante eksempler”

  ”Dejlig levende undervisning med praksiseksempler, som gør det lettere at koble teori til praksis”

  ”Susanne er et omvandrende leksikon. Hun anvender et miks af teoretiske oplæg og gruppearbejde, det har fungeret godt for min læring”

  ”Susanne er god til at belyse materialet fra flere sider”

  ”Susanne underbygger teorier med mange praksiseksempler, hvilket gør undervisningen dynamisk og let fordøjelig”
 • Aalborg - efteråret 2020:

  Undervisning: 27.8. + 10.9. + 28.9. + 7.10. + 8.10. + 28.10. + 29.10. + 5.11.2020
  Læringsteamdage: 3.9. + 17.9. + 1.10. + 22.10. + 9.11.2020
  Vejledning: 12.11.2020
  Aflevering: 30.11.2020
  Eksamen: 9. + 10.12.2020
  Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår hos COK, Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg - kl. 9.00 - 15.00.

  Underviser på modulet er John Møldrup
  --------------------
 • Næstved - Foråret 2021
  Datoer er på vej....
  --------------------
 • Herlev - Efterår 2021

  Undervisning: 17.8. + 31.8. + 14.9. + 28.9. + 12.10. + 26.10. + 9.11. + 16.11.2021
  Studiegruppedage: 24.8. + 7.9. + 5.10. + 19.10. + 2.11.2020
  Vejledning: 23.11.2021
  Aflevering: 2.12.2021
  Eksamen: 16.12. + 17.12.2021

  Tilmeldingsfrist: 15 .6.2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår i COKs lokaler, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.

  Undervisere er Dorte Cohr Lützen og Jens Glaf
  --------------------
Datoer
Herlev - Efterår 2020:

Undervisning: 17.8. + 31.8. + 11.9. + 14.9. + 28.9. + 26.10. + 13.11. + 16.11.2020
Læringsteamdage: 24.8. + 21.9. + 19.10. + 2.11. + 23.11.2020
Vejledning: 20.11.2020 + 13.11., kl.15.00-17.30 og 16.11. kl.15.00-17.30
Aflevering: 7.12.2020
Eksamen: 11. + 14.12.2020
Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår i vores lokaler i Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev fra kl. 9.00 - 15.00.

Underviser på modulet er Susanne Østergaard.

Susanne er uddannet cand.merc. med efteruddannelse inden for blandt andet ledelse, kommunikation, forretnings- og strategiudvikling. Susanne har mangeårig ledelseserfaring fra international, privat og offentlig virksomhed. Siden 2004 har hun som selvstændig konsulent samarbejdet med ledere og medarbejdere om udviklingsprocesser i en lang række offentlige organisationer.
Kernekompetencerne er udviklingsprocesser inden for ledelse, kommunikation og strategi.

Susanne har de sidste 10 år været ekstern underviser på Diplom i ledelse og Diplom i offentlig ledelse. Som underviser lægges vægt på at facilitere de studerendes læring i spændingsfeltet mellem teori og ledernes egen praksis, og at etablere læringsrum, der på en gang er trygge og udfordrende for deltagerne.

Det siger tidligere studerende om Susanne:
”Susanne er en god formidler og underviser. Det har været en fornøjelse at deltage i hendes undervisning”

”Meget levende undervisning, god variation, stor indsigt i faget, relevante eksempler”

”Dejlig levende undervisning med praksiseksempler, som gør det lettere at koble teori til praksis”

”Susanne er et omvandrende leksikon. Hun anvender et miks af teoretiske oplæg og gruppearbejde, det har fungeret godt for min læring”

”Susanne er god til at belyse materialet fra flere sider”

”Susanne underbygger teorier med mange praksiseksempler, hvilket gør undervisningen dynamisk og let fordøjelig”
Pris: 16.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist15.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Som offentlig leder skal du kunne navigere og handle strategisk og helhedsorienteret i samspillet mellem ledelse, organisation og omverden.

Grundmodulet ’Organisation, udvikling og samskabelse’ giver dig kompetencerne til at lede og styre inden for de vilkår og rammer, der er for offentlige organisationer. Du lærer, hvordan du som offentlig leder læser og navigerer i en organisation, kendetegnet ved strukturer, processer, kulturer – og ikke mindst en politisk styring. Og hvordan du aktivt bruger disse vilkår og rammer som led i din strategiske, styringsmæssige ledelsesopgave.
Du får samtidig værktøjerne til at identificere, analysere og finde løsninger på de problemstillinger og dilemmaer, der opstår i forbindelse med de reformbølger, forandrings- og udviklingsmekanismer, der er hverdag for alle offentlige organisationer.

Målet med modulet er, at du:
- Får en grundlæggende viden om og forståelse for strukturer, processer, kulturer og strategier i offentlige organisationer, hvorved du ser din ledelsesopgave og funktion i en større organisatorisk sammenhæng
- Lærer at identificere og analysere problemstillinger og dilemmaer i din organisation ud fra en række værktøjer inden for styring, organisering, strategi – og herigennem udvikler din kapacitet til at analysere vilkår og muligheder for din ledelsesopgave
- Opnår viden om organisationer i en politisk, økonomisk og effektstyrende kontekst, og hvordan man som offentlig leder bruger dette aktivt i ledelsen af effektfulde organisatoriske og tværorganisatoriske processer
- Klædes på til at agere kompetent i strategiske og styringsmæssige processer samt vurdere, sætte og oversætte centrale udviklingstiltag i din del af organisationen

Indhold

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:
- Grundlæggende forståelse for (offentlige) organisationer og deres strukturer, processer og kulturer med blik for udvikling af den strategiske ledelseskapacitet hos den offentlige leder
- Viden om og forståelse af velfærdsudvikling i samspillet mellem forskellige, foranderlige styrings- og udviklingslogikker i den offentlige sektor, og hvordan den offentlige leder agerer heri
- Velfærdsledelse som strategisk udvikling mellem styring, forvaltning og samskabelse, og hvordan den offentlige leder udøver organisatorisk og tværorganisatorisk proces- og opgaveledelse med fokus på offentlig værdiskabelse

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er