NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Som offentlig leder skal du kunne navigere og handle strategisk og helhedsorienteret i samspillet mellem ledelse, organisation og omverden.

Grundmodulet ’Organisation, udvikling og samskabelse’ giver dig kompetencerne til at lede og styre inden for de vilkår og rammer, der er for offentlige organisationer. Du lærer, hvordan du som offentlig leder læser og navigerer i en organisation, kendetegnet ved strukturer, processer, kulturer – og ikke mindst en politisk styring. Og hvordan du aktivt bruger disse vilkår og rammer som led i din strategiske, styringsmæssige ledelsesopgave.
Du får samtidig værktøjerne til at identificere, analysere og finde løsninger på de problemstillinger og dilemmaer, der opstår i forbindelse med de reformbølger, forandrings- og udviklingsmekanismer, der er hverdag for alle offentlige organisationer.

Målet med modulet er, at du:
- Får en grundlæggende viden om og forståelse for strukturer, processer, kulturer og strategier i offentlige organisationer, hvorved du ser din ledelsesopgave og funktion i en større organisatorisk sammenhæng
- Lærer at identificere og analysere problemstillinger og dilemmaer i din organisation ud fra en række værktøjer inden for styring, organisering, strategi – og herigennem udvikler din kapacitet til at analysere vilkår og muligheder for din ledelsesopgave
- Opnår viden om organisationer i en politisk, økonomisk og effektstyrende kontekst, og hvordan man som offentlig leder bruger dette aktivt i ledelsen af effektfulde organisatoriske og tværorganisatoriske processer
- Klædes på til at agere kompetent i strategiske og styringsmæssige processer samt vurdere, sætte og oversætte centrale udviklingstiltag i din del af organisationen

Indhold

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:
- Grundlæggende forståelse for (offentlige) organisationer og deres strukturer, processer og kulturer med blik for udvikling af den strategiske ledelseskapacitet hos den offentlige leder
- Viden om og forståelse af velfærdsudvikling i samspillet mellem forskellige, foranderlige styrings- og udviklingslogikker i den offentlige sektor, og hvordan den offentlige leder agerer heri
- Velfærdsledelse som strategisk udvikling mellem styring, forvaltning og samskabelse, og hvordan den offentlige leder udøver organisatorisk og tværorganisatorisk proces- og opgaveledelse med fokus på offentlig værdiskabelse

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

ECTS
10.00
Målgruppe

Modulet henvender sig særligt til team-, afdelings- og institutionsledere i offentlige organisationer.

Kursusdatoer
 • Herlev - Efterår 2021

  Undervisning: 17.8. + 31.8. + 14.9. + 28.9. + 12.10. + 26.10. + 9.11. + 16.11.2021
  Studiegruppedage: 24.8. + 7.9. + 5.10. + 2.11.2021
  Vejledning: 23.11.2021
  Aflevering: 2.12.2021
  Eksamen: 16.12.2021

  Tilmeldingsfrist: 15.6.2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår i Komponent/COKs lokaler, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.

  Undervisere er Dorte Cohr Lützen og Jens Glaf

  Om Dorte:
  Konsulent med stor erfaring inden for den offentlige sektor, halvoffentlig sektor og organisationer. Jeg har især beskæftiget mig med lederudvikling, ledercoaching, teamudvikling, organisationsudviklingsprocesser og analyser.
  Arbejder med coaching af ledere, der arbejder med at forandre organisationsstrukturer og kulturer i organisationer, så organisationen bliver mere effektiv og har større fokus på opgave og borgere og kunders behov.
  Bistår ved rekruttering og udvælgelse af ledere og andre nøglepersoner både som konsulent på hele ansættelsesprocessen og ved testning af kandidater med personlighedstesten Neo-PI-R.
  Udvikler og gennemfører seminarer og udviklingsprocesser for ledelsesteams og afdelinger med henblik på at sikre balancen mellem effektivitet og trivsel.

  Tidligere studerende siger om underviserne:
  Om Dorte:
  Jeg har oplevet to underviser som er meget forberedt til hver undervisnings gang.
  Meget velforberedt underviser - utrolig faglig stærk.
  Super inspirerende og god underviser.
  Tydelig og klar underviser.

  Om Jens:
  Underviser er fagligt dygtig.
  Meget dygtig og god underviser.
  Dygtig underviser og jeg har fået stort udbytte af modulet.
  --------------------
 • Aalborg - efterår 2021

  Undervisning: 18.8. + 19.8. + 31.8. + 14.9. + 15.9. + 28.9. + 5.10. + 26.10.2021
  Studiegruppedage: 24.8. + 7.9. + 21.9. + 12.10. + 2.11.2020
  Vejledning: 8.11.2021
  Aflevering: 29.11.2021
  Eksamen: 8.12. + 10.12.2021

  Tilmeldingsfrist: 14.6.2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår i Komponent/COKs lokaler, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg - fra kl. 9.00 - 15.00.
  Underviser er Susanne Østergaard
  -------------------
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Herlev - Efterår 2021

Undervisning: 17.8. + 31.8. + 14.9. + 28.9. + 12.10. + 26.10. + 9.11. + 16.11.2021
Studiegruppedage: 24.8. + 7.9. + 5.10. + 2.11.2021
Vejledning: 23.11.2021
Aflevering: 2.12.2021
Eksamen: 16.12.2021

Tilmeldingsfrist: 15.6.2021
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Undervisningen foregår i Komponent/COKs lokaler, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.

Undervisere er Dorte Cohr Lützen og Jens Glaf

Om Dorte:
Konsulent med stor erfaring inden for den offentlige sektor, halvoffentlig sektor og organisationer. Jeg har især beskæftiget mig med lederudvikling, ledercoaching, teamudvikling, organisationsudviklingsprocesser og analyser.
Arbejder med coaching af ledere, der arbejder med at forandre organisationsstrukturer og kulturer i organisationer, så organisationen bliver mere effektiv og har større fokus på opgave og borgere og kunders behov.
Bistår ved rekruttering og udvælgelse af ledere og andre nøglepersoner både som konsulent på hele ansættelsesprocessen og ved testning af kandidater med personlighedstesten Neo-PI-R.
Udvikler og gennemfører seminarer og udviklingsprocesser for ledelsesteams og afdelinger med henblik på at sikre balancen mellem effektivitet og trivsel.

Tidligere studerende siger om underviserne:
Om Dorte:
Jeg har oplevet to underviser som er meget forberedt til hver undervisnings gang.
Meget velforberedt underviser - utrolig faglig stærk.
Super inspirerende og god underviser.
Tydelig og klar underviser.

Om Jens:
Underviser er fagligt dygtig.
Meget dygtig og god underviser.
Dygtig underviser og jeg har fået stort udbytte af modulet.
--------------------
Pris: 16.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist14.06.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag