Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Gem som favorit

Organisation og styring (5 ECTS)

Modulet udvikler og forbedrer dine evner til at forstå, håndtere og i praksis implementere strategisk ledelse og styring af offentlige organisationer.

Desuden forbedres dine handlekompetencer til at forstå, reflektere, forhandle og handle strategisk i forhold til det organisatoriske krydspres

Du tilegner dig kompetencer til at forstå og forholde dig reflekterende til, hvordan konkrete strategiske og styringsmæssige udfordringer i form af f.eks. styringskoncepter og -værktøjer kan kvalificere og tilføre mening i den offentlige organisatoriske kontekst og i særdeleshed i din egen organisation.

Du skærper dit/jeres fokus på, hvordan ledelse og styring af offentlige organisationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter og får indsigt i teorier, koncepter og værktøjer, analysestrategier og praksisser vedrørende strategisk ledelse og styring af/i offentlige organisationer.

Indhold

Der arbejdes i modulet med tre hovedtemaer:

1. Organisationens placering i en politisk styret kontekst
Fokus er på, hvordan organisationen kan iagttages, forstås og analyseres i den dynamiske og komplekse sammenhæng, der karakteriserer den offentlige organisation i det danske velfærdssamfund.

2. Organisationskultur og -forståelse
Her fokuseres på, hvordan ledelse kan forstås i forhold til enhver organisations karakteristika. Vi lægger i særlig grad vægt på de rammer der (ned- og uskrevet) er for offentlige organisationer i almindelighed og inden for de enkelte sektorer i særdeleshed.

3. Styring i den offentlige organisation
I det tredje tema har vi fokus på, hvilke styringsbetingelser, der karakteriserer den politisk styrede organisation, og hvilke ledelsesudfordringer disse rejser. Temaet fokuserer både på linjeorganisationens og netværkssamarbejdets komplekse styrings- og beslutningsprocesser, samt på hvordan organisatoriske samarbejds- og forandringsprojekter kan forankres i et åbent organisationsbegreb og hvordan de mere traditionelle og sideløbende top-down styringslogikker har betydning for den offentlige organisation.

Igennem arbejdet med disse tre temaer skærpes din opmærksomhed omkring og forståelse af relationen mellem organisations- og styringsforståelsers betydning for og sammenhæng med vilkår for ledelse og styring i offentlige organisationer.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Det skriftlige oplæg er på max. 5 sider pr. person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se læringsmål i den vedhæftede fil.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er