NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Organisation og metode – korte undervisningsdage, længere forløb - online

Her øger du din faglige viden om, hvordan organisationer fungerer og udvikles.

Lær at forstå din organisation ud fra forskellige perspektiver og få en række værktøjer til at kunne omsætte din viden til konkrete tiltag på din arbejdsplads.
Få udviklet dine faglige kompetencer inden for organisationsteori og -udvikling.
Lær at bidrage til den stadige forandring af den kommunale/regionale organisation ud fra din teoretiske kunnen og viden om praksis.
Gennem forløbet vil du blive trænet i at belyse og løse komplekse organisatoriske problemstillinger ud fra forskellige teorier og metoder og samtidig formidle den viden, du har fået.
Lær at reflektere over din egen praksis og relationerne i din organisation
Lær hvordan organisationens forskellige aktører spiller sammen på tværs og som en helhed

Indhold

I Organisatorisk forståelse og indsigt (70 %):

 • Organisation og individ
 • Organisation og gruppe
 • Organisation og samfund

II Samfundsvidenskabelig metode (30 %):

 • Problemformulering
 • Projektskrivning/formidling
 • Valg af teori
 • Undersøgelses-design
 • Implementering af undersøgelse
 • Validering
 • Analyse
 • Konklusion
 • Perspektivering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • vide, hvilke centrale organisationsteoretiske perspektiver der ligger til grund for egen organisation og hvordan disse påvirker organisationens/egne handlemuligheder i arbejdets udførelse
 • forstå, hvordan en politisk styret organisation afviger fra andre organisationer.
 • have overblik over relevante samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

De studerende skal

 • kunne anvende centrale organisationsteorier til at analysere aktuelle problemstillinger i egen organisation
 • kunne udvælge relevante analyseparametre på baggrund af organisationsteoretiske vurderinger i forhold til den konkrete problemstilling
 • kunne analysere de forskellige beslutningsprocesser, der foregår i en politisk styret organisation, og kunne reflektere over, hvordan man påvirker/bliver påvirket af dem
 • kunne vurdere, hvordan der kan gennemføres en systematisk analyse af en problemstilling, og på den baggrund kunne anvise forskellige løsningsmuligheder
 • kunne give relevante begrundelser for valg af analysemetode.

De studerende skal

 • kunne deltage aktivt i organisatoriske udviklingsarbejder om udvikling af egen organisation såvel fagligt som tværfagligt
 • selvstændigt kunne gennemføre relevante primære empiriske undersøgelser inden for eget funktionsområde og på baggrund af undersøgelserne udarbejde forslag til løsninger eller ændringer
 • kunne reflektere over egen arbejdsplanlægning og på baggrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde
 • kunne forholde sig til mulige perspektiver i modulets temaer og egen arbejdsplads i lyset af en øget digitalisering.
Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges så der tages hensyn til at deltagerne har behov for kortere undervisningsdage. Det betyder naturligvis, at der er flere undervisningsgange end på et ordinært forløb.

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Individul udarbejdet projektopgave

ECTS
10.00
Målgruppe

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale virksomheder.
Medarbejdere i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner.

Kursusdatoer
 • Online
  Undervisning
  februar 2022 - oktober 2022
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  september 2022 - oktober 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online
Undervisning
februar 2022 - oktober 2022
Individuel udarbejdet projektopgave.
september 2022 - oktober 2022
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist30.01.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag