Målgruppe

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale virksomheder.
Medarbejdere i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner.

Kursusdatoer
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2020 - november 2020
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2020 - december 2020
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2020
 • Aarhus
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2020 - december 2020
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2020
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2020 - november 2020
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2020
 • Esbjerg
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2020 - november 2020
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2020
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2020 - november 2020
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2020
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2020 - november 2020
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  juni 2021
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  juni 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  juni 2021
 • Esbjerg
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  juni 2021
 • Aabenraa
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  juni 2021
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  juni 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  juni 2021
 • Holstebro
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  juni 2021
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2021 - december 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2021
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2021 - december 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2021 - december 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2021
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2021 - december 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen.
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2021 - december 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Organisation og samfundsvidenskabelig metode
  september 2021 - december 2021
  Individuel udarbejdet projektopgave.
  december 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen.
Videoer
Datoer
Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Organisation og samfundsvidenskabelig metode
september 2020 - november 2020
Individuel udarbejdet projektopgave.
december 2020
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.05.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Organisation og metode

Her øger du din faglige viden om, hvordan organisationer fungerer og udvikles.

Lær at forstå din organisation ud fra forskellige perspektiver og få en række værktøjer til at kunne omsætte din viden til konkrete tiltag på din arbejdsplads.
Få udviklet dine faglige kompetencer inden for organisationsteori og -udvikling.
Lær at bidrage til den stadige forandring af den kommunale/regionale organisation ud fra din teoretiske kunnen og viden om praksis.
Gennem forløbet vil du blive trænet i at belyse og løse komplekse organisatoriske problemstillinger ud fra forskellige teorier og metoder og samtidig formidle den viden, du har fået.
Lær at reflektere over din egen praksis og relationerne i din organisation
Lær hvordan organisationens forskellige aktører spiller sammen på tværs og som en helhed

Indhold

I Organisatorisk forståelse og indsigt (70 %):

 • Organisation og individ
 • Organisation og gruppe
 • Organisation og samfund

II Samfundsvidenskabelig metode (30 %):

 • Problemformulering
 • Projektskrivning/formidling
 • Valg af teori
 • Undersøgelses-design
 • Implementering af undersøgelse
 • Validering
 • Analyse
 • Konklusion
 • Perspektivering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • vide, hvilke centrale organisationsteoretiske perspektiver der ligger til grund for egen organisation og hvordan disse påvirker organisationens/egne handlemuligheder i arbejdets udførelse
 • forstå, hvordan en politisk styret organisation afviger fra andre organisationer
 • have overblik over relevante samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

De studerende skal

 • kunne anvende centrale organisationsteorier til at analysere aktuelle problemstillinger i egen organisation
 • kunne udvælge relevante analyseparametre på baggrund af organisationsteoretiske vurderinger i forhold til den konkrete problemstilling
 • kunne analysere de forskellige beslutningsprocesser, der foregår i en politisk styret organisation, og kunne reflektere over, hvordan man påvirker/bliver påvirket af dem
 • kunne vurdere, hvordan der kan gennemføres en systematisk analyse af en problemstilling, og på den baggrund kunne anvise forskellige løsningsmuligheder.
 • kunne give relevante begrundelser for valg af analysemetode.

De studerende skal

 • kunne deltage aktivt i organisatoriske udviklingsarbejder om udvikling af egen organisation såvel fagligt som tværfagligt
 • selvstændigt kunne gennemføre relevante primære empiriske undersøgelser inden for eget funktionsområde og på baggrund af undersøgelserne udarbejde forslag til løsninger eller ændringer
 • kunne reflektere over egen arbejdsplanlægning og på baggrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde
 • kunne forholde sig til mulige perspektiver i modulets temaer og egen arbejdsplads i lyset af en øget digitalisering.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuel udarbejdet projektopgave.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er