COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Organisation

COK skal understøtte kommunestyrets drift og udvikling gennem aktiviteter for ledere og medarbejdere, der fører til ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser.

For at gøre dette bedst muligt, er COK organiseret i tre faglige klynger med fokus på:   

 • Ledelse 
 • Forvaltning 
 • Velfærdsudvikling 

COK har desuden to tværorganisatoriske enheder:   

 • Akademi for samskabelse
  COK har oprettet Danmarks første akademi for samskabelse, som er vores innovative laboratorium for samskabende processer. På tværs af forretningsområder arbejder akademiet for at udvikle og integrere teoretisk og praktisk viden om samskabelse i kompetenceudvikling og læringsaktiviteter. 
   
 • Læring og programudrulning
  Den tværgående enhed skaber rammen for COKs læringsinnovation og forskningsinformerede kompetenceudviklingsprojekter. Enheden er et laboratorium for didaktisk og pædagogisk udvikling i COK, ligesom den sikrer tværgående kvalitetsudvikling af COKs læringsydelser. 

De faglige klynger og de tværgående nøglefunktioner understøttes af en professionel og tværgående administration, der samler funktioner inden for studievejledning, markedsføring, bogholderi, HR, daglig drift og service, samt en stabsenhed, der varetager opgaver inden for it, økonomistyring, kommunikation og presse.

Klik her for at se alle COKs medarbejdere.

Ledelse

COKs ledelse består af en direktør og to afdelingschefer, som har det overordnede strategiske fokus og understøtter medarbejderne i deres direkte og daglige kontakt med kunden.