Målgruppe

Sagsbehandlere, rådgivere, økonomisk-administrative medarbejdere og andre i kommunerne, der arbejder inden for voksenområdet - og i denne sammenhæng skal være opmærksom på mellemkommunale forhold.

Kursusdatoer
 • Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
  Opholds- og refusionskommuneforhold - voksenområdet
  11.12.2019 kl. 09:30 - 12.12.2019 kl. 13:30
Datoer
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
Opholds- og refusionskommuneforhold - voksenområdet
11.12.2019 kl. 09:30 - 12.12.2019 kl. 13:30
Pris: 6.100 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist13.11.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Opholds- og refusionskommuneforhold - voksenområdet

Har du til opgave at være med til at holde pengene i kommunens kasse? Få overblik over et økonomisk og budgetmæssigt vigtigt område, med viden om nye regler og afgørelser.

Kurset giver dig et overblik over opholdskommune- og refusionskommuneområdet, med en uddybende viden på voksen/handicap-området.

Efter kurset har du færdighed i at genkende, kvalificere og finde retligt relevante løsninger på områdets almindeligt forekommende problemstillinger.

Arbejder du med opholds- og refusionskommuneforhold på børn- og ungeområdet, så har vi også et kursus i det - se mere under filer og links

Undervisere/ Oplægsholdere

Jakob Lawaetz.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst, brød og kaffe
 • 10:00
  Velkomst og præsentation
  Afgrænsning, definitioner og begreber
  Historik og baggrund
  Retskilderne
 • 10:30
  Opholdskommune
  Rette modtager af hjælpen
  Rette handlekommune
  - Opholdskommune for personer over 18 år
  - Opholdskommune for personer i udlandet
  - Sammenhæng mellem visitation og betaling
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Opholdskommune fortsat
  Rette handlekommune
  - BPA-området
  - Efterværn
  Opholds- og handlekommunens pligter - herunder samarbejdet
 • 14:30
  Kaffe og kage
 • 14:45
  Opholdskommune fortsat
  Delegationsaftaler
  Midlertidig opholdskommune
  Tvister
 • 16:45
  Mellemkommunal refusion
  Historik og baggrund
  Refusion
  - Boformskrav
  - Medvirken
  - Offentlig myndighed
 • 18:30
  Pause
 • 19:00
  Middag
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:15
  Opsamling på i går
 • 08:45
  Mellemkommunal refusion fortsat
  - Frit valg (flytteret)
  - Passivitet
  - Aftale
  - Midlertidige ophold
  - Medfølgende børn (voksne i botilbud)
  - Særregler (fx BPA-området og § 100)
  - Førtidspension
  - Efterværn
 • 10:00
  Pause
 • 10:15
  Fortsat ...
  Refusionskravet
  - Ophør
  - Forældelse
  Tilbagesøgning
  Mellemkommunal refusion efter andre regler (fx STU)
  Kommunekoder
 • 12:00
  Evaluering og afslutning
  De sidste spørgsmål og svar
  Evaluering og afslutning
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Tak for denne gang - kom godt hjem

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er