Målgruppe

Sagsbehandlere, rådgivere, økonomisk-administrative medarbejdere og andre i kommunerne, der arbejder inden for børn og unge-området - og i denne sammenhæng skal være opmærksom på mellemkommunale forhold.

Kursusdatoer
 • Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
  Opholds- og refusionskommuneforhold - børn og ungeområdet
  13.11.2019 kl. 09:30 - 14.11.2019 kl. 13:30
 • Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
  Opholds- og refusionskommuneforhold - børn og ungeområdet
  18.03.2020 kl. 09:30 - 19.03.2020 kl. 13:30
Datoer
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
Opholds- og refusionskommuneforhold - børn og ungeområdet
13.11.2019 kl. 09:30 - 14.11.2019 kl. 13:30
Pris: 6.100 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist16.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Opholds- og refusionskommuneforhold - børn og ungeområdet

Har du til opgave at være med til at holde styr på pengene i kommunens kasse? Få overblik over et økonomisk og budgetmæssigt vigtigt område, med viden om de nye regler og afgørelser.

Kurset giver dig et overblik over opholdskommune- og refusionskommuneområdet, med en uddybende viden på børn og unge-området.

Efter kurset har du færdighed i at genkende, kvalificere og finde retligt relevante løsninger på områdets almindeligt forekommende problemstillinger.

Arbejder du med opholds- og refusionskommuneforhold på voksenområdet så har vi også et kursus i det, se mere under links og filer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Jakob Lawaetz.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst, brød og kaffe
 • 10:00
  Velkomst og præsentation
  Afgrænsning, definitioner og begreber
  Historik og baggrund
  Retskilderne
 • Opholdskommune
  Rette modtager af hjælpen
  Rette handlekommune
  - Hovedreglen for børn/voksne
  - Anbragte børn og unge
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Opholdskommune fortsat
  Rette handlekommune
  - Ved det fyldte 18. år
  - Efterværn

  Forældrenes opholdskommune
  Delegationsaftaler
 • 15:30
  Kaffe og kage
 • 15:45
  Opholdskommune fortsat
  Midlertidig opholdskommune
  Ungdomskriminalitetsnævnet
  Tvister
 • 18:30
  Pause
 • 19:00
  Middag
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:15
  Opsamling på i går om opholdskommune
 • 08:45
  Mellemkommunal refusion
  Historik og baggrund
  Refusion
  - Boformskrav
  - Medvirken
  - Offentlig myndighed
  - Passivitet
  - Ubegrundet hjemgivelse
  - Aftale
  - Midlertidige ophold
  - Medfølgende børn (voksne i botilbud)
 • 10:00
  Pause
 • 10:15
  Mellemkommunal refusion fortsat
  - Førtidspension
  - Efterværn

  Refusionskravet
  - Ophør
  - Forældelse

  Tilbagesøgning
  Mellemkommunal refusion efter andre regler
  Kommunekoder
 • 12:00
  Evaluering og afslutning
  De sidste spørgsmål og svar
  Evaluering og afslutning
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Tak for denne gang – kom godt hjem

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er