Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er modulopbygget:

Opbygning af uddannelsen

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling introduceres kursisterne til central viden på området samt trænes i Motivational Interviewing (3 undervisningsgange, fordelt på 9 dage).

Herefter har man adgang til Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer (7 undervisningsgange, fordelt på 14 dage). Her får kursisterne færdigheder i at lave alkoholbehandling ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Efter det kognitive modul kan kursisterne specialisere sig i Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling (5 undervisningsgange, fordelt på 7 dage).

Dit fravær må ikke overskride 20 procent af undervisningen. Hvis du har mere end 20 procent fravær, kan du ikke rykke videre til næste modul og må derfor deltage igen på modulet, hvor du har haft for meget fravær.
 

Kontakt