NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Uddannelsens opbygning

Hvert af basismodulerne er adgangsgivende for de tre øvrige moduler - kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer (udbydes ikke i 2021), dobbeltfokuseret alkoholbehandling og familieorienteret alkoholbehandling - og deltagelse på disse tre moduler kan ske i deltagernes egen ønskede rækkefølge.

Uddannelsens opbygning

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling
Modulet består af 3 undervisningsgange (internat), fordelt på 9 dage.
Formålet med basismodulet er at give kursisterne et solidt kendskab til alkohol og afhængighedsbegrebet, indsigt i de generelle aspekter af behandling og viden om evidensbaseret behandling samt færdigheder til at benytte Motivational Interviewing (MI).

Basismodul for erfarne alkoholbehandlere
Modulet består af to sammenhængende kursusdage (internat).
Formålet med basismodulet for erfarne er at give indsigt i den nyeste viden på alkoholområdet herunder de Nationale Kliniske Retningslinjer samt træning i Den Motiverende Samtale.

Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling
Modulet består af 5 undervisningsgange (internat og enkeltdage), fordelt på 7 dage.
Formålet med modulet er at give kursisterne basale kompetencer i at gennemføre alkoholbehandling med dobbeltbelastede klienter, sideløbende behandle deres psykiske komorbiditet, hvor dette er inden for misbrugsbehandlingens rammer og opnå forståelse for, hvornår det er betimeligt at inddrage/henvise til eksterne samarbejdspartnere indenfor psykiatri eller specialiseret døgnbehandling.

Modul om familieorienteret alkoholbehandling
Modulet består af 3 undervisningsgange (internat), fordelt på 6 dage.
Formålet med modulet er at give kursisterne forståelse for dynamikker og forandringens muligheder i et familiesystem, og på baggrund heraf lære at anvende især kognitive, adfærdsterapeutiske metoder og teknikker til at skabe og fastholde forandring med fokus på hele familie - uanset om det er borgeren med alkoholproblemer, der selv henviser sig med motivation for forandring eller en anden nær relation.

Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer - modulet udbydes ikke i 2021
Modulet består af 7 undervisningsgange (internat), fordelt på 14 dage.
Formålet med modulet er at give kursisterne et solidt kendskab til og gode færdigheder i, hvad det vil sige at lave behandling af alkoholmisbrug/-afhængighed ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Dit fravær må ikke overskride 20 procent af undervisningen på et modul. Hvis du har mere end 20 procent fravær, kan du ikke få kursusbevis for modulet, og du kan ikke rykke videre fra basismodulet til næste modul. Du bliver derfor nødt til at deltage igen på et modul, hvor du har haft for meget fravær.

Kontakt