NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Online-kursus i funktionelle lidelser

Landets førende eksperter formidler viden om den nyeste evidensbaserede viden om funktionelle lidelse. Lær, hvordan I håndterer disse borgere bedst muligt!

Godt 5 % af befolkningen svarende til omkring 300.000 mennesker har en funktionel lidelse i en sådan grad, at det påvirker deres funktionsevne og livskvalitet.

Mennesker med funktionelle lidelser ses ofte inden for såvel sundhedsvæsenet som det kommunale social- og arbejdsmarkedssystem. Der er tale om mennesker i en meget svær og kompleks situation. Derfor er det vigtigt med viden om funktionelle lidelser i alle relevante faggrupper - og generelt i befolkningen – så vi sikrer en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Hvad er funktionelle lidelser?

Funktionelle lidelser er en samlebetegnelse for tilstande, hvor mennesker oplever kropslige symptomer, som påvirker deres evne til at fungere normalt. Når man undersøger de områder i kroppen, hvor der er symptomer, kan man som regel ikke finde noget, som kan forklare symptomerne.

Funktionelle lidelser er udtryk for en tilstand, hvor hjernen og kroppen er blevet overbelastet og er i en form for alarmberedskab, og hvor man ikke kan fungere normalt. Man kan godt have ondt i f.eks. maven, selvom alle undersøgelser af maven er normale, og man kan godt have føleforstyrrelser i armene, selvom nervebanerne ikke fejler noget.

Gennem de seneste år er der blevet forsket intensivt i årsager og behandling af funktionelle lidelser. Forskningen er på ingen måde afsluttet, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi håber at kunne få afklaret gennem den fortsatte forskning.

Formålet med kurset

Formålet med kurset er at få indsigt i aktuel evidensbaseret viden om funktionelle lidelser.
Du får konkrete redskaber til at spotte og håndtere borgere/patienter med funktionelle lidelser. Desuden får du redskaber og værktøjer til at håndtere borgere med funktionelle lidelser.

Kursets udbytte

 • Definition af funktionelle lidelser
 • Forekomst af funktionelle lidelser
 • Sygdomsforståelse
 • Eksempler med cases fra klinikken
 • Funktionelle lidelser efter faglige specialer
 • Udfordringer ved funktionelle lidelser
 • BDS video, hvor patienter fortæller om deres forløb
 • Psykologiske, biologiske og sociale faktorer
 • Belastninger: følelsesmæssigt, kognitivt og kropslig stress
 • Behandling af funktionelle lidelser

Anbefalet litteratur

Sundhedsstyrelsen rapport: Anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering>>
Funktionelle lidelsers AUH-hjemmeside>>

Undervisere/ Oplægsholdere

Riitta Helena Thrane, overlæge, klinikleder og Line Lynge Johannesen, cand.scient.san.publ., projektkoordinator, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

Målgruppe

Målgruppe er fagpersoner fra det kommunale social-, beskæftigelses- og sundhedsområde og fra sundhedsvæsenet, der har interesse i funktionelle lidelser. Der er ikke krav om, at man i forvejen har kendskab til funktionelle lidelser, men man kan med fordel læse noget af materialet, som vi linker til i kursusbeskrivelsen.

Kursusdatoer
 • Online
  09.02.2022 kl. 08:45 - kl. 14:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online
09.02.2022 kl. 08:45 - kl. 14:00
Pris: 1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms og inkluderer undervisning og materiale.
Tilmeldingsfrist11.01.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag