NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Onboarding på ældreområdet

Få nye og konkrete værktøjer og inspiration til dit arbejde med succesfuld onboarding og fastholdelse af nye medarbejdere på ældreområdet.

Ældreplejen i landets kommuner er i disse år udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere. Dermed er der lige nu et ekstra stort behov for at få nye medarbejdere godt ombord, så de falder til, trives og bliver i jobbet – til gavn for både beboere, pårørende og arbejdsglæden i personalegruppen.

Succesfuld onboarding handler i høj grad om få den nye medarbejder integreret på en effektiv, værdiskabende og meningsgivende måde. For at sikre at det sker, skal onboardingprocessen tilrettelægges, så den understøtter den enkelte medarbejders behov. Samtidig, skal nye medarbejdere introduceres og oplæres i kerneopgaven og tilknyttes organisationen på et fundament af ”et fælles vi” skabt på fælles forståelse og feedback.

Indhold
På dette nye kursus sætter vi over to dage fokus på de særlige udfordringer, som ældreområdet står overfor netop nu. Vi stiller skarpt på onboarding af forskellige medarbejdergrupper gennem en indføring i de psykologiske, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, der spiller ind på succesfuld onboarding. Du får helt konkrete værktøjer og får dermed udarbejdet eller videreudviklet din egen organisations onboardingproces.

Udbytte
Efter forløbet har du fået:

  • Viden om teorien omkring onboarding
  • Indsigt i ældreområdets udfordringer og muligheder i forhold til fremtidens medarbejdere
  • Redskaber og konkrete værktøjer til at udvikle egen onboardingproces
  • Feedback, inspiration og sparring på egen onboardingproces
  • Fagspecifik videndeling og netværk på området.
Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere i ældreplejen, som ønsker at styrke de lokale onboarding-processer.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag