COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Kommunernes egen forening og læringspartner

COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling er en forening ejet af de danske kommuner. Som læringspartner understøtter vi kommunal udvikling og de aktuelle velfærdsreformer gennem praksisnær kompetenceudvikling for alle kommunale politikere, ledere og medarbejdere.

COK sætter mennesker og processer i bevægelse, så ny værdi og velfærd kan opstå. Det gør vi som konsulenter, rådgivere og undervisere – og ved at integrere teoretisk og praktisk viden om samskabelse i COKs ydelser.
 

 

Fra kompetencebehov til praksisnær kompetenceudvikling

COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) er kommunernes egen forening og læringspartner. Vi understøtter de aktuelle velfærdsreformer på bl.a. social-, skole og beskæftigelsesområdet ved at oversætte nye kompetencebehov til praksisnær kompetenceudvikling for alle personalegrupper i den offentlige sektor.
Det sker gennem kurser, uddannelser, konferencer og temadage – og ved i tæt samarbejde med kommunen og i forlængelse af kommunens egne strategier og udviklingsbehov at udvikle og gennemføre lokale kompetencetilbud.

Formål

COK er en forening, som er stiftet af KL og dermed ejet af de danske kommuner. Derfor er COK en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling, og vores vigtigste opgave er ganske klar:
COK skal understøtte kommunestyrets drift og udvikling gennem aktiviteter for ledere og medarbejdere, der fører til ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser.
 
 

Kontorer

COK har seks kontorer i Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Næstved og Herlev.

T: 8779 6300 (hovednummer)
E: cok@cok.dk

EAN: 5790000380008
CVR: 55835217 

Aarhus
Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N

Aalborg
Gasværksvej 24, 3. sal
9000 Aalborg

Odense
Schacksgade 39
5000 Odense C

Herlev
Lyskær 3ef, 1. sal
2730 Herlev

Næstved
Kasernevej 20, 2. sal
4700 Næstved

Vejen
Jyllandsgade 12
6600 Vejen