Målgruppe

Kurset henvender sig til centralt og decentralt placerede økonomikonsulenter og controllere i kommunernes økonomiafdelinger, der varetager controlling- og økonomistyringsopgaver. Du har en bred indsigt i den kommunale økonomi og har måske arbejdet i dybden med økonomistyring på forskellige sektorområder. Du har et ønske om at få ny og opdateret viden, inspiration og praksiseksempler på, hvordan du kan udvikle dig selv og udførelsen af dine controlleropgaver i din kommune.

FORTSAT LEDIGE PLADSER

Samarbejdspartner
Reflexio
Gem som favorit

Økonomistyring og Controlling i Praksis

Bliv trænet i konkrete metoder og værktøjer, der tilføjer værdi og bidrager til udvikling af økonomistyringen og controllingen i din kommune.

Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring og controlling i din kommune.

Kurset er bredt tematiseret inden for krav og forventninger til økonomistyring og controlling anno 2018, og vi tager afsæt i aktuelle opgaver og udfordringer for den kommunale økonomistyring. Ved brug af nye cases og indføring i konkrete metoder og –redskaber anvendes en praksisnær tilgang, der giver ny inspiration og ny viden, som umiddelbart vil kunne tages i anvendelse i egen kommune.

Med kurset får du styrket dine strategiske og analytiske evner og bliver klogere på, hvordan du kan tilrettelægge en proaktiv rolle som økonomikonsulent og controller i din kommune. En rolle, hvor du har vigtige opgaver som budgetlægning, budgetopfølgning, analyser, datafangst og formidling af informationer.

På kurset vil du ligeledes få et indblik i ledelsesinformation som helt central parameter i en effektiv strategisk økonomistyring. Herunder sættes der særskilt fokus på økonomikonsulentens opgave i en effektiv skabelse og brug af ledelsesinformation.

Vi gennemgår også økonomikonsulentens forskellige roller, herunder som økonomifaglig sparringspartner, som decentral afdelingsleder, eller som udfordrer til fagchefen i strategiske spørgsmål.

Som deltager arbejder du helt konkret med følgende:

- Strategisk økonomistyring og controlling med fokus på benchmarking og ledelsesinformation
- Hvad er controlling og hvorfor er controlling nødvendigt i den moderne kommune?
- Økonomikonsulentens forskellige roller som kontrollant, rådgiver og udfordrer
- Identifikation af kritiske aktiviteter
- Datafangst og rapportering
- Design og brug af ledelsesinformation
- Strategisk økonomistyring og controlling i sammenhæng med resultat-/effektstyring.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde mellem COK og reflexio P/S.
Underviserne er - Partner Carsten Frandsen og Partner Mads Rieper, som begge har lang og dyb praksiserfaring med den kommunale sektor.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er