Målgruppe

Personer der til dagligt sidder med administrationen af de økonomiske fripladser i kommunen, og vil gerne blive klogere – også på de komplekse problemstillinger.

Kursusdatoer
 • COK Herlev
  Lyskær 3 ef, 1. sal.
  2730 Herlev
  Den 28.10.2019
  Kl. 09:00 - 16:00
 • COK Aarhus
  Hedeager 5, 1. sal
  8200 Aarhus N
  Den 07.11.2019
  Kl. 09:00 - 16:00
Datoer
COK Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal.
2730 Herlev
Den 28.10.2019
Kl. 09:00 - 16:00
Pris: 2.295 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads
Tilmeldingsfrist27.09.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Økonomisk friplads på dagtilbudsområdet

Få bedre styr på sagsbehandling, regler og kommunikationen med borgerne.

Indhold

Der udbetales milliarder af kroner i fripladstilskud til forældre på landsplan, og for størstedels vedkommende er sagsbehandlingen ukompliceret. Men regelændringer indenfor de seneste år vedrørende tilbagebetaling og efterregulering har dog ændret vilkårene for din sagsbehandling. Det kræver, at du fortsat udvikler gode arbejdsprocesser på området, et godt kendskab til reglerne og en rettidig kommunikation med borgerne. Det kan nemlig smidiggøre sagsbehandlingen og forebygge, at sager ender som klager til kommune eller Ankestyrelsen.

Kan du kende dette i dit daglige arbejde med økonomiske fripladser?

 • Du oplever grupper af borgere, f.eks. selvstændige eller studerende, hvor der er særlige udfordringer i forhold til sagsbehandlingen?
 • Trods vejledning på hjemmeside og digitalt, er der borgere der ikke er selvhjulpne, og har brug for en hjælpende hånd og en ekstra forklaring?
 • Du har opbygget et årshjul for efterregulering, breve til borgere, budgetopfølgning mv., men synes alligevel ikke, at der er tid til at løse opgaven som du ønsker det?
 • Nogle gange oplever du, at forholdsvis få sager går i hårdknude, selvom de ikke burde gøre det? Og at du er for dårligt klædt på til at håndtere sager der går i hårdknude, og hvor borgeren måske er kommet i klemme?
 • At du sidder forholdsvis alene med opgaven, og at resten af din organisation ikke altid har viden om, hvad opgaven indeholder?

Hvis du nikker genkendende til bare én af pindene, så er du ikke alene. På dagen vil du opleve at vi sætter din faglighed i spil sammen med kollegaer i andre kommuner, der sidder med nøjagtig samme opgave som dig. I vil gensidigt kunne inspirere hinanden til en bedre opgaveløsning, til løsning af svære sager og et bedre flow i opgavestrømmen – på tværs af kommunegrænserne.

Dit udbytte efter dagen

 • Du kommer hjem med konkrete værktøjer, som vil styrke din kerneopgave, faglighed, roller og udfordringer
 • Du får mulighed for at lære af andre kommuners praksis, og hvordan deres udfordringer og løsninger ser ud. Du får også mulighed for at spille jeres praksis på banen undervejs – hvis du har lyst.
 • Du får mulighed for at styrke dit netværk blandt kommunale kolleger der sidder med økonomiske fripladser som opgave.

Godt for din leder at vide
Du får en medarbejder tilbage efter dagen, som er inspireret i forhold til gode arbejdsprocesser på området, et godt kendskab til reglerne og forslag til hvordan I sikrer en rettidig kommunikation med borgerne. Samtidig er medarbejderen blevet inspireret af andre kommuners praksis og som har haft mulighed for at reflektere over egen praksis og kan se nye muligheder i opgaveløsningen

Hvem møder jeg som underviser på forløbet?
Janne Sørensen er uddannet cand.scient.pol og har en Master i Professionel Kommunikation (MPK). Hun arbejder som specialkonsulent i KL's Konsulentvirksomhed (KLK), særligt indenfor dagtilbuds- og skoleområdet. Janne har været leder af pladsanvisningen i Gribskov Kommune og har 16 års kommunal erfaring.

Hvor kan jeg læse mere??
Læs mere her om Børne- og Socialministeriets regler her:
https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/tilskud-og-egenb…

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er