Målgruppe

Økonomikonsulenter, controllere, økonomimedarbejdere, budgetkonsulenter m.fl. i kommunernes centrale og decentrale forvaltningers økonomi- og stabsfunktioner.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Kursusdatoer
  • Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
    Økonomikonsulentens årsmøde 2018
    24.04.2018 kl. 10:00 - 25.04.2018 kl. 15:00
Datoer
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Økonomikonsulentens årsmøde 2018
24.04.2018 kl. 10:00 - 25.04.2018 kl. 15:00
Pris: 5.800 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist23.03.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Økonomikonsulentens årsmøde 2018

Økonomikonsulenter på tværs af landets kommuner samles til årsmøde 2018 om de aktuelle økonomiske rammer og udfordringer. Få inspiration til hvordan man kan styrke økonomistyringen i sin egen kommune.

Traditionen tro afholder COK og KL økonomikonsulentens årsmøde, hvor der stilles skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring. Få inspiration til, hvordan du kan styrke økonomistyringen i din kommune.

Formålet med årsmødet er at styrke de kommunale økonomikonsulenters kompetencer og viden om aktuelle kommunaløkonomiske forhold og metoder.
På årsmødet vil vi gennem oplæg, diskussioner og udveksling af erfaring på tværs styrke økonomikonsulenternes kompetencer til aktivt at kunne bidrage til effektivisering og styring i egen kommune.

Årsmødet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem fælles oplæg og drøftelser i plenum kombineret med deltagernes egen mulighed for at udvælge workshops om emner, som særligt har ens interesse. Emnerne i workshopperne er tilrettelagt med udgangspunkt i specifikke emner, men indholdet vil blive tilrettelagt, så der også er fokus på, hvordan man kan udnytte viden og erfaring fra ét område til at styrke styring og effektivisering på andre områder.

Det endelige program for årsmødet er fortsat under udarbejdelse for at sikre et program, som indfanger de nyeste tendenser. Vi er dog nu klar med en del af hovedtemaerne for årsmødet.

Hovedtemaerne på dette årsmøde er blandt andet:
- Moderniserings- og effektiviserings-programmet (MEP): Få viden om, hvordan der arbejdes med at understøtte kommunerne i implementeringen af økonomiaftalen og de initiativer, der ligger i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Hør om en kommunes erfaringer med implementeringen af konkrete dele af økonomiaftalen.

- Effektstyring og -mål: Få indblik i, hvordan effektbaserede styring kan tænkes, og hvilken betydning effektmål har for økonomistyringen.

- Aktuelle udfordringer for kommunerne: Bliv klogere på de kommende økonomiforhandlinger og hvad der er på spil for kommunerne.

Udover hovedtemaerne er der en række workshops på årsmødet, som tager udgangspunkt i forskellige fagområder. Vi er endnu ikke klar med alle workshops.
Tilmeld dig workshops, som er relevante for netop dig.

- Kapacitetstilpasning på det specialiserede socialområde: Få viden om, hvordan man kan arbejde med kapacitetsanalyser på handicap- og psykiatriområdet.

- Styrings- og effektiviseringsprogrammet (SEP): Kom og hør om den nyeste viden fra projektet om nye styringsmodeller på ældreområdet fra styrings- og effektiviseringsprogrammet (SEP).

- Anlægsstyring og anlægscontrolling: Bliv klogere på den gode styring af jeres anlægsportfølje.

- Datadrevet styring: Der er et stort fokus på datadrevet styring af økonomi og resultater. Få viden om, hvilke krav det stiller til økonomifunktionen, og hvordan man som økonomikonsulenten bedst understøtte dette arbejde.

Undervisere/ Oplægsholdere

Årsmødet udbydes i et samarbejde mellem COK og KL's Konsulentvirksomhed.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
  • Program er under udarbejdelse

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er