Økonomikonsulentens årsmøde 2018

Traditionen tro afholder COK og KL økonomikonsulentens årsmøde, hvor der stilles skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring. Få inspiration til, hvordan du kan styrke økonomistyringen i din kommune.

Formålet med årsmødet er at styrke de kommunale økonomikonsulenters kompetencer og viden om aktuelle kommunaløkonomiske forhold og metoder.

På årsmødet vil vi gennem oplæg, diskussioner og udveksling af erfaring på tværs styrke økonomikonsulenternes kompetencer til aktivt at kunne bidrage til effektivisering og styring i egen kommune.

Årsmødet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem fælles oplæg og drøftelser i plenum kombineret med deltagernes egen mulighed for at udvælge workshops om emner, som særligt har ens interesse. Emnerne i workshopperne er tilrettelagt med udgangspunkt i specifikke emner, men indholdet vil blive tilrettelagt, så der også er fokus på, hvordan man kan udnytte viden og erfaring fra ét område til at styrke styring og effektivisering på andre områder.
 

Tid og sted:
Årsmødet afholdes d. 24-25 april 2018 på Comwell Kolding

Målgruppe:
Økonomikonsulenter, controllere, økonomimedarbejdere, budgetkonsulenter m.fl. i kommunernes centrale og decentrale forvaltningers økonomi- og stabsfunktioner.

Pris
5800 kr. ekskl. moms