Program


DAG 1: D. 24 APRIL


09.30: Registrering og morgenmad


10.00: Velkomst og rammesætning af årsmødet

// Peter Bogh, souschef KL's konsulentvirksomhed og Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune 

Årsmødet åbnes af Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen, der bl.a. vil bidrage med sit bud på de vigtigste økonomiske fokusområder og målsætninger for de nye kommunalbestyrelser. 


10.30: Budgetloven og temperaturmåling på dansk økonomi

// Claus Ørum Mogensen, kontorchef i Økonomisk Sekretariat, KL, Kurt Houlberg, professor MSO, VIVE og Peter Pedersen, økonomidirektør i Aarhus Kommune

Budgetloven er et helt centralt vilkår for både kommunerne og den samlede offentlige økonomi. Loven skal evalueres i det kommende folketingsår, men hvilken betydning har budgetloven konkret haft for kommunernes økonomiske og politiske rammevilkår, og hvordan oplever kommunerne budgetlovens betydning for den økonomiske og politiske styring?


12.00: Frokost 


13.00: Effekt- og værdistyring 

// Jeanette Irene Andreasen, stabschef for Økonomi og HR i Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og Naja Warrer Iversen, centerchef for Styring, Økonomi og Sammenhæng i Danske Regioner.

Hvordan styrer man på effekterne, hvad er muligt, og hvad er svært? I dette oplæg vil du få viden om forskellige måder, hvorpå resultater og effekter indarbejdes i styringen i den offentlige sektor. Jeanette Irene Andreasen vil bl.a. fortælle om, hvordan de i Odense Kommune arbejder med effektstyring med et særligt fokus på den økonomiske del. Naja Warrer Iversen vil give et indblik i, hvordan de i regionerne arbejder med værdistyring. 


14.30: Netværkspause med kaffe 


15.00: Workshops

Workshop 1: Professionel ledelse og styring på børne- og ungeområdet

// Michael Gravesen, koncernchef, Faaborg-Midtfyn Kommune.

I denne workshop vil Michael Gravesen give inspiration til brugen af en kombination af faglig ledelse og økonomisk styring på børne- og ungeområdet. I Faaborg-Midtfyn Kommune er udgangspunktet professionsbaseret ledelsesstyring med anvendelse af fælles planlægningsredskaber samt faglige data. I workshoppen vil vi komme ind på, hvordan det helt praktisk kommer til udtryk i samspillet mellem det politiske niveau, forvaltning samt den enkelte skole og dagtilbud. Formålet med at bruge en bred vifte af data i styringen er at give den enkelte leder et bedre grundlag til at udøve og koble den faglige ledelse og styring med den økonomiske styring - og dermed fastholde et fokus på at skabe kvalitet gennem de bedste faglige og mest effektive processer. Michael Gravesen har erfaring med ledelse og styring på børne- og ungeområdet samt anvendelse af data helt ud på de enkelte skoler og dagtilbud.
 

Workshop 2: Økonomistyring på det specialiserede børneområde

// Bo Panduro, projektchef i VIVE 

I denne workshop vil Bo Panduro give inspiration til, hvordan den nuværende økonomistyring på det specialiserede børne- og ungeområde kan videreudvikles. VIVE har i en ny analyse udpeget seks fokuspunkter, der kan inspirere kommunerne til at forbedre økonomistyringen på området. I workshoppen vil de seks fokuspunkter foldes ud, og der vil blive præsenteret konkrete kommunale eksempler som inspiration til at etablere en god styringspraksis på området.
 

Workshop 3: Økonomikonsulenten i samspil med chefer og ledere

// Hanne Jansfort, afdelingsleder i Økonomi- og Personalestaben, Viborg Kommune
 
I denne workshop vil du få inspiration til, hvilken rolle økonomikonsulenten har over for både forvaltningsledelsen og de decentrale ledelser. I workshoppen vil vi komme ind på, hvor grænsen mellem økonomisk administration og økonomisk ledelse går, samspillet mellem økonomikonsulenten og ledelsen omkring arbejdet med effektiviseringer, samt hvordan økonomikonsulenten i de daglige arbejde bedst understøtter udførelsen af de kommunale opgaver.


16.30: En cheføkonoms bekendelser

// Jan Olsen, tidligere cheføkonom og direktionsmedlem i KL

Tidligere cheføkonom i KL, Jan Olsen, har forhandlet økonomiaftalerne mellem KL og regeringen i næsten 25 år. Han vil fortælle om forhandlingernes maskinrum, og hvad der egentlig bøjes arm om. Hvilke statslige "styringsskoler" møder man på Slotsholmen, og hvilke konsekvenser har de for den daglige drift i kommunerne? Hvad har økonomiforhandlingerne betydet for kommunestyrets udvikling, og hvad er krusninger og den lange trend? Hvordan bider man skeer med Finansministeriet, og hvad tænker finansministeren om opgaverne for den kommunale økonomikonsulent? Det er nogle af de spørgsmål, som Jan Olsen vil komme rundt om, når han løfter sløret til forhandlingernes "blackbox".


18.00: Indkvartering og pause


18.30: Middag


20.00: Årets overraskelse og netværk


21.30: Slut på dagens program og derefter socialt samværDAG 2: D. 25 APRIL


08.30: Morgensamling i plenum


08.45: Workshops 

Workshop 1: Analyser af kapacitetsbehov på det specialiserede socialområde 

// Nikolaj Christensen, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Karsten Storgaard Bjerre, erhvervs-ph.d. KL´s konsulentvirksomhed og Peter Bogh, souschef i KL's konsulentvirksomhed. 

Et vigtigt element i styringen af økonomien på det specialiserede voksenområde er planlægningen af kapaciteten. Det handler bl.a. om at have overblik over, hvilke typer af tilbud kommunen har til rådighed, hvordan balancen mellem køb og salg af pladser er og hvordan behovene blandt kommunens egne borgere udvikler sig relativt til den kapacitet, kommunen har. På workshoppen bliver der præsenteret konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med data og analyser samt styring af kapaciteten og økonomien på området. KLK og Københavns Kommune vil præsentere deres analyser og fortælle om de data og metoder, de har anvendt.
 

Workshop 2: Styringsmodeller på ældreområdet

// Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i KL’s konsulentvirksomhed.

På workshoppen vil du få viden om, hvilke styringsmodeller kommunerne anvender på ældreområdet. Der vil bl.a. blive præsenteret den nyeste viden fra styrings- og effektiviseringsprogrammet (SEP), der kan inspirere til, hvilke udviklingstendenser der er i forhold til styringsmodeller på ældreområdet. Du vil også få viden om og inspiration til, hvordan de nye muligheder i data, som følger af implementeringen af FSIII, kan anvendes i styringen på området. Der vil bl.a. blive præsenteret konkrete eksempler på, hvordan data fra FSIII kan indarbejdes i planlægning og tildelingsmodeller.

Workshop 3: Anlægsstyring

// Mikkel Aulund Sørensen, chefkonsulent i Økonomiafdelingen i Frederiksberg Kommune

I denne workshop vil Mikkel Aulund Sørensen fortælle om, hvordan de i Frederiksberg Kommune har styrket deres arbejde med styringen af deres anlægsportefølje. I workshoppen vil du bl.a. få viden om den model, som Frederiksberg Kommune har udviklet til deres anlægsstyring, hvordan de har implementeret modellen samt hvilke udfordringer de har haft. Workshoppen vil give inspiration og indsigt i konkrete værktøjer, der kan hjælpe jeres kommune til en bedre styring både af de konkrete anlægsprojekter og af den samlede anlægsportefølje.


10.15: Kaffepause


10.30: Aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi

// Anders Windinge, chefkonsulent Økonomisk Sekretariat, KL

Økonomiforhandlingerne for 2019 står for døren, men hvor ligger de store knaster, og hvad er baggrunden for det? Anders Windinge fra KL's økonomiske sekretariat sætter fokus på status på den kommunale økonomi op til forhandlingerne samt på de mange politiske problemstillinger, der er i spil omkring kommunerne og økonomien.


12.30: Frokost


13.15: Implementering af økonomiaftalen: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

//Jane Møller Pedersen, Programchef i KL´s Omstillings- og Udviklingsenhed og Christian Braad, Chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed 

I dette oplæg vil du få viden om, hvad Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) betyder for din kommune i 2018 og hvilke områder, der kommer fokus på i 2019. Få inspiration til, hvordan kommunerne generelt arbejder med MEP-initiativerne i 2018. Der vil blive præsenteret resultater af en landsdækkende undersøgelse af kommunernes erfaringer med initiativer på MEP-områderne. Derudover vil der være en præsentation af analyseresultater og konkrete redskaber, som kommunerne kan anvende til at få præcise anvisninger til relevante effektiviseringstiltag på de områder, der indgår i MEP.  Der vil også være eksempler på, hvordan nogle kommuner konkret har arbejdet med implementeringen af MEP-programmet.
 


14.30: Afrunding


14.45: Tak for i år - kom godt hjem