Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til økonomikonsulenter, der sidder i den centrale økonomistab eller i en fagforvaltning, og arbejder med økonomistyring på et taktisk og/eller strategisk niveau med ansvar for f.eks. økonomisk sagsbehandling, økonomiske analyser, indretning af kommunens økonomistyring m.m..

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  Økonomikonsulenten - Modul 1
  07.11.2018 kl. 09:30 - 09.11.2018 kl. 15:30
  Økonomikonsulenten - Modul 2
  03.12.2018 kl. 09:30 - 05.12.2018 kl. 15:00
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Økonomikonsulenten - Modul 1
07.11.2018 kl. 09:30 - 09.11.2018 kl. 15:30
Økonomikonsulenten - Modul 2
03.12.2018 kl. 09:30 - 05.12.2018 kl. 15:00
Pris: 19.200 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Der opnås rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): 2 deltagere: 10% rabat pr. deltager. 3 deltagere: 20 % rabat pr. deltager. 4 eller flere: 30 % rabat pr. deltager. Rabatordningen er lavet da vi har erfaring med at viden forankres kraftigere i organisationen, hvis der deltager flere fra samme kommune på samme hold. Vi vil dog gerne have dynamikken af forskelligheden mellem kommuner, så derfor gælder rabatten max 4 personer. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist09.10.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Økonomikonsulenten

Få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning.

Som økonomikonsulent navigerer du ofte inden for kommunens mest centrale beslutningsprocesser. Du er med til at sikre, at der er sammenhæng i styringskæderne, og du har en central opgave, når det kommer til at kvalificere og efterfølgende oversætte ledelsesmæssige og politiske beslutninger om budgetter til konkret økonomistyring.

Det kræver, at du både mestrer økonomifagligheden på meget højt niveau og samtidig har en forståelse for at arbejde med forandringsprocesser i en organisation med stærke og meget forskellige kulturer.

Vi sætter med denne uddannelse fokus på den organisatoriske konsulentrolle set i en økonomisk kontekst.

Du vil få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning, så du er klædt på til dialogen med de decentralt placerede medarbejdere og fagpersoner på sektorområderne.

Endvidere tager vi på uddannelsen udgangspunkt i de økonomi-problemstillinger, du oplever i din hverdag, så du bliver i stand til at udpege, udvikle og tilpasse økonomistyringen og dens metoder til din egen organisation.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • Der kan forekomme ændringer til programmet - dette er sidste forløbs programpunkter
 • 09:30
  Ankomst med morgenmad
 • 10:00
  Velkomst og introduktion til forløbet, herunder præsentation af programmet, deltagerne og underviserne (Kursusledelsen/KLK)
 • 10:30
  Den kommunale økonomistyring med det lange lys på v/Asbjørn Friis Jensen,
  Direktør for job og økonomi, Favrskov Kommune
  - De økonomiske udfordringer for kommunerne på sigt
  - Kommunernes økonomiske styring om fem år
  - Hvordan kan vi allerede nu arbejde med de udfordringer der kommer på sigt?
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Drøftelse af de strategiske udfordringer og ”Walk and talk” om betydningen af de fremtidige udfordringer for den økonomiske styring og økonomikonsulentens arbejde i egen organisation (Kursusledelsen/KLK)
 • 13:30
  Økonomistyringens rammebetingelser og den strategiske tilgang (Kursusledelsen/KLK)
  - Hensynet i den økonomiske styring
  - Strategisk analyse og interessentanalyse
  - Den strategiske indretning af kommunens styring
 • 14:30
  Kaffepause
 • 15:00
  Opgave
 • 16:00
  Opfølgning på opgave og fortsat oplæg
 • 16:30
  Pause
 • 16:45
  Styringstænkning i kommunerne – Fra regelstyring over New Public Management til værdibaseret ledelse og genskabelse af hierarkiet
  - Det teoretiske afsæt
  - Hvordan kan vi se det i den praktiske styring i kommunen i dag
  - Hvor er vi på vej hen?
  (Kursusledelsen/KLK)
 • 17:30
  Afrunding og indkvartering
  Kursusledelsen/KLK)
 • 18:00
  Middag
 • 19:30
  Kulturelt aftenprogram og socialt samvær
Dag 2
 • 06:30
  Morgenbuffet
 • 08:30
  Refkleksion og drøftelse af, hvordan vi arbejder med gårsdagens tema, når vi kommer hjem
 • 08:45
  Demografiens betydning for de kommunale budgetter med særligt fokus på ældreområdet (Kursusledelsen/KLK)
  - Hensyn i den politiske proces
  - Det politiske beslutningsgrundlag
 • 10:00
  Samarbejdet mellem økonomifunktionen og den politiske ledelse v/Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
  - Betjeningen af den politiske ledelse ift. budgetlægning, økonomi og økonomisk styring
  - Tilrettelæggelse af de seneste års budgetprocesser
 • 11:30
  Fælles opsamling og introduktion til eftermiddagens opgave
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Opgave
 • 14:30
  Opsamling på opgave, evaluering af øvelse og videre oplæg
 • 15:00
  Kaffepause
 • 15:30
  Økonomisk politik i en kommune (Kursusledelsen/KLK)
  - Styrkelse af kommunens styringsevne
  - At forpligte organisationen på egne beslutninger Oplæg, eksempler på kommunale politikker, gennemgang og præsentation deraf.
 • 16:30
  Opgave og opfølgning derpå
 • 18:00
  Middag
 • 19:30
  Netværk og socialt samvær
Dag 3
 • 06:30
  Morgenbuffet
 • Refleksion og drøftelse af, hvordan vi arbejder med gårsdagens tema, når vi kommer hjem
 • 09:00
  Økonomiske analyser, nøgletal og benchmarking v/Chefkonsulent Ida Andréa Stoltze Rasmussen, KL's konsulentvirksomhed
  - Kilder og datarensning
  - Dataanalyser og udfordringer i sammenlignende analyser
  - Særlige udfordringer ved sammenligning på hovedområderne Opgave
  Opgavegennemgang og fortsat oplæg bl.a. om offentlige datakilder
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Demografiens betydning for de kommunale budgetter med særligt fokus på ældreområdet (Kursusledelsen/KLK)
 • 14:00
  Afrunding, evaluering og ”til næste gang”
 • 14:30
  Tak for denne gang
Dag 4
 • 09:00
  Ankomst og morgenmad
 • 09:30
  Velkomst, hvad er der sket siden sidst og opfølgning på modul 1 (Kususledelsen/KLK)
 • 10:00
  Forståelse af økonomistyring fra flere perspektiver. Oplæg og debat ved økonomichef Lisbeth Krog samt en skoleleder, en skolesekretær og en økonomikonsulent fra Norddjurs Kommune
  - Hvad er de vigtigste opgaver i økonomistyringen?
  - Om hvem der har ansvaret for forskellige opgaver i økonomistyringen?
  - Man kan bruge økonomikonsulenter til?
 • 11:30
  Økonomistyringskultur og organisering af økonomiarbejdet
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Økonomistyringskultur og organisering af økonomiarbejdet inkl. Walk and Talk om økonomistyringskultur
 • 14:30
  Kaffepause
 • 15:00
  Hvem styrer økonomien i kommunen? (Kursusledelsen/KLK)
  - Hvilke opgaver forbindes med økonomistyring?
  - Hvem løser de opgaver?
  - Hvilke kompetencer skal de have og hvordan sættes de i spil i praksis?
 • 16:00
  Dilemmaer i økonomistyringen
 • 18:00
  Middag
 • 19:30
  Kulturelt aftenprogram og socialt samvær
 • 21:00
  Program slut
Dag 5
 • 06:30
  Morgenbuffet
 • 08:15
  Refleksion og drøftelse af, hvordan vi arbejder med gårsdagens tema, når vi kommer hjem
 • 08:30
  Økonomikonsulenternes roller og opgaver i samspillet med chefer og ledere (oplæg)
  - Økonomikonsulenternes rolle over for forvaltningsledelsen og de
  decentrale ledelser
  - Hvor går grænsen mellem økonomisk administration og
  økonomisk ledelse?
  - Hvordan understøtter økonomikonsulenter udførelsen af de
  kommunale opgaver?
  - Samspillet mellem økonomikonsulenter og ledelse om
  effektiviseringer
 • 10:00
  Samarbejdet mellem økonomifunktionen og den politiske ledelse
  - Betjeningen af den politiske ledelse ift, bufgetlægning, økonomi og
  økonomisk styring
  - Tilrettelæggelse af de seneste års budgetprocesser
 • 11:30
  Fælles opsamling og perspektivering af oplæg
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Styring og politik – modsætninger eller hinandens forudsætning? Oplæg, Walk´n Talk, opgave (Kursusledelsen/KLK)
  - Styring af økonomi og indhold
  - Styringsmodeller der understøtter mål
  - Nye styringstiltag og hensyn til tilrettelæggelsen af
  styringsmodeller
 • 15:00
  Kaffepause
 • 15:30
  Økonomistyringskultur og organisering af økonomiarbejdet (Kursusledelsen/KLK)
  - Kulturens betydning for styringseffektivitet
  - Modsætninger i økonomistyringskulturen
  - Redskaber til kulturanalyse og forandring af organisationskultur
  - Opgave om økonomistyringskultur i praksis
 • 17:00
  Pause
 • 18:30
  Afslutningsmiddag med underholdning og ”økonomisk” samvær
 • 21:00
  Dagens program slutter
Dag 6
 • 06:30
  Morgenbuffet
 • 08:30
  Refleksion og drøftelse af, hvordan vi arbejder med gårsdagens tema, når vi kommer hjem
 • 08:45
  Ledelsesinformation og økonomiopfølgning (Kursusledelsen/KLK) – Oplæg og opgaver
  - Sådan tilrettelægges arbejdet med brug af ledelsesinformation
  - Opfølgning af økonomi og resultater
  - Praktiske metoder i økonomiopfølgningen
  - Hvad er formålet med ledelsesinformation og hvem er modtager af ledelsesinformation?
  - Ledelsesinformation som grundlag for styring, udvikling og læring
  - Ledelsesinformation og den økonomiske, faglige og politiske styring
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Hvem styrer økonomien i kommunen? (Kursusledelsen/KLK)
  - Hvilke opgaver forbindes med økonomistyring?
  - Hvem løser de opgaver?
  - Hvilke kompetencer skal de have og hvordan sættes de i spil i
  praksis?
 • 14:30
  Opsamling, perspektivering samt evaluering og afslutning af forløbet (Kursusledelsen/KLK)
 • 15:00
  Afrejse, tak for denne gang - og coffee-to-go

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er